Urząd Domenalno-Rentowy w Bierzwniku

Sygnatura
65/49/0
Daty skrajne
1771-1916
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1807-1911; sygn. 1-4; 4 j.a. - przepisy, ordynacja powiatowa (1872), statystyka, podatki. 2. Rybołówstwo 1805-1909; sygn. 5; 1 j.a. - sprawy różne dotyczące połowów ryb. 3. Finanse 1827-1896; sygn. 6-10; 5 j.a. - wykazy, pobór opłat i rent, sprzedaż parcel opodatkowanych. 4. Spory graniczne 1826–1912; sygn. 11; 1 j.a. 5. Osadnictwo 1840-1906; sygn. 12; 1 j.a. - tworzenie nowych gospodarstw i osiedli. 6. Przemysł 1847-1912; sygn. 13; 1 j.a. - plany budowlane. 7. Kościół i szkolnictwo 1814-1877; sygn. 14-27; 14 j.a. - kompetencje duchownych, budowa, utrzymanie i remonty kościołów i szkół, prawo kościoła do udziału w podziale wspólnot gminnych, spory o miejsca w kościele, zniesienie ofiary za spowiedź (Beichtgeld), obciążenia na rzecz szkół. 8. Varia 1771-1916; sygn. 28-79; 52 j.a. - według nazw miejscowości, zniesienie obciążeń, regulacje granic i separacje gruntów, nadanie i zmiany własności, gospodarka komunalna, obsada sądów wiejskich, budowa organów w kościele w Radęcinie (Regenthin), pomoc dla kościoła i szkół, sprawy sporne.

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum w 1939 r. W okresie II wojny światowej zespół był prawdopodobnie ewakuowany do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. zdekompletowany do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

1771-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1771-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Marienwalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

79

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

79

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak