Urząd Domenalno-Rentowy w Bobolicach

Sygnatura
65/50/0
Daty skrajne
1726-1849
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1726-1727; sygn. 1-2; 2 j.a. - budżet, registratura, kontrakty kupna. 2. Dokumenty dotyczące poszczególnych wsi zarządu 1788–1849; sygn. 3-21; 19 j.a.

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum pod koniec lat trzydziestych XX w. W okresie II wojny światowej prawdopodobnie zespół był ewakuowany do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. zdekompletowany do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

1726-1849

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1726-1849.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Bublitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak