Urząd Domenalno-Rentowy w Czaplinku

Sygnatura
65/53/0
Daty skrajne
[1186] 1672-1909
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna [1186-1644] 1828-1900; sygn. 1-11 (sygn. 9 wyłączona do zespołu 56); 10 j.a. - dokumenty i przywileje, przepisy, parcelacja i zakładanie nowych osiedli, statystyka, czynności urzędowe i biurowe personelu, zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe, spory graniczne, poczta. 2. Finanse 1837-1905; sygn. 12-40; 29 j.a. - sprawy kasowe, sprawozdania, rachunki, opłaty pocztowe, rozwiązanie serwitutów, sprzedaż i dzierżawa parcel, jezior oraz zbioru trzciny. 3. Leśnictwo i rybołówstwo 1838-1908; sygn. 41-49; 9 j.a. - sprzedaż drewna, ocena i dzierżawa lasów, przepisy o rybołówstwie, ochrona ryb, dochodzenia i kary za kłusownictwo, sprzedaż jeziora Lipno (Gross Liepen). 4. Mosty 1762-1903; sygn. 50-54; 5 j.a. - spis, budowa i utrzymanie mostów, obniżenie poziomu wody jeziorze Drawskim (Dratzig See) i sprzedaż uzyskanych gruntów. 5. Sądownictwo 1844; sygn. 55; 1 j.a. - dochodzenie w sprawie rybołówstwa. 6. Varia 1672-1901; sygn. 56-95; 40 j.a. - według nazw miejscowości, sprawozdania domeny, sprzedaż i parcelacja gruntów, gospodarka komunalna we wsiach, opieka społeczna, nadzór policyjny, naprawa mostów, sprawy procesowe, likwidacja danin domenalnych, sprawy skarbowe.

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum pod koniec lat trzydziestych XX w. W okresie II wojny światowej zespół był ewakuowany prawdopodobnie do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. częściowo zdekompletowany do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

[1186] 1672-1909

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1186-1671, 1672-1909.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Tempelburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

94

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

94

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak