Urząd Domenalno-Rentowy w Drahimiu

Sygnatura
65/56/0
Daty skrajne
[1390] 1567-1922
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna [1390] 1644-1879; sygn. 1-8; 8 j.a. - akta administracyjne, przywilej handlowy kupców polskich (1390), przejecie starostwa w Drahimiu przez Wielkiego Elektora, uposażenia urzędników i służby w starostwie, inwentarz starostwa (1672), zbiór dokumentów, zniesienie renty drzewnej sołtysów. 2. Dzierżawy 1851-1922; sygn. 9-10; 2 j.a. - zakup i dzierżawa ruin zamku w Drahimiu, sprzedaż jezior w obwodzie drahimskim. 3. Regulacja granic na jeziorach w obwodzie drahimskim 1845–1849; sygn. 11; 1 j.a. 4.Rybołówstwo 1631-1637, 1855-1857; sygn. 12-13; 2 j.a. - spory o rybołówstwo na Drawie (Drage) i jeziorach Drawsko (Dratzig See) i Krosino (Krössin See). 5. Varia 1637-1851; sygn. 14-52; 39 j.a. - według nazw miejscowości, podziały wspólnot gminnych, recesy, nadania własności gospodarstw, sprzedaż ziemi.

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum pod koniec lat trzydziestych XX w. W okresie II wojny światowej zespół był ewakuowany prawdopodobnie do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. zdekompletowany do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

[1390] 1567-1922

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1390-1566, 1567-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Draheim

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

52

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

52

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak