Urząd Domenalno-Rentowy w Karlinie

Sygnatura
65/57/0
Daty skrajne
1773-1874
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

W znacznej części akta dotyczą domen w Koszalinie i Kazimierzu, a także Białogardzie 1. Administracja ogólna 1824-1874; sygn. 1-6; 6 j.a. - kontrakty na dzierżawę generalna, projekty budżetów, rozwiązanie zarządu (1874), służba i czeladź, zabezpieczenie ogrodów. 2. Finanse 1850-1867; sygn. 7-11; 5 j.a. - likwidacja obciążeń domenalnych, podatek gruntowy i budynkowy, regulacja granic, wytyczanie dróg wiejskich, sprzedaż parcel, zmiany własności, pobór danin (przed 1811 rokiem). 3. Komunikacja 1808-1869; sygn. 12-15; 4 j.a. - utrzymanie dróg i mostów. 4. Spory 1856-1874; sygn. 16-19; 4 j.a. - skargi o sumy otrzymane za zastawy, złożenie rachunków domeny, wykaz akt do brakowania. 5. Opieka społeczna 1855-1873; sygn. 20-21; 2 j.a. - utrzymanie wdów, spór między organizacjami opiekuńczymi. 6. Varia 1773-1874; sygn. 22-303; 282 j.a. -według nazw miejscowości, regulacja granic, wytyczanie dróg, sprzedaż, podział gruntów, gospodarstw oraz zagród, zmiany własności, parcelacje, karczma, akta własnościowe gospodarstw, parcelacja i sprzedaż lasów, utrzymanie mostów, dróg, grobli i jazów, zakładanie nowych gospodarstw, pomoc społeczna i medyczna mieszkańcom wsi, szkoły wiejskie, dochodzenia policyjne oraz nadzór nad podejrzanymi, dokumenty dotyczące gruntów w poszczególnych wsiach.

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum pod koniec lat trzydziestych XX w. W okresie II wojny światowej zespół był ewakuowany prawdopodobnie do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

1773-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1773-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Körlin

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

303

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

303

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak