Urząd Domenalno-Rentowy w Kołobrzegu

Sygnatura
65/59/0
Daty skrajne
1766-1852
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1775-1835; sygn. 1-2; 2 j.a. - organizacja domeny, projekty budżetów, sprawy finansowe. 2. Dzierżawy 1766-1832; sygn. 3-5; 3 j.a. - wnioski o dzierżawy, koszty napraw studni, pomp i rurociągów, wytyczanie dróg wiejskich. 3. Varia 1815-1852; sygn. 6-30; 25 j.a. - według nazw miejscowości, regulacja stosunków własnościowych, recesy o: podziale wspólnot gminnych, zniesieniu daniny zbożowej, zniesieniu przywilejów leśnych, sprzedaż rewiru leśnego w Ołużnej (Seefeld), kontrakt sprzedaży folwarku w Stojkowie (Stöckow).

Dzieje twórcy:

Informacje ogólne - patrz zespół 65/47 Akta zespołu przekazano do szczecińskiego archiwum pod koniec lat trzydziestych XX w. W okresie II wojny światowej zespół był ewakuowany prawdopodobnie do Bonina lub Tuczna, skąd powrócił po 1945 r. zdekompletowany do magazynów archiwalnych.

Daty skrajne:

1766-1852

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1766-1852.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Domänenrentamt Kolberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

30

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak