Główne urzędy celne na Pomorzu

Sygnatura
65/88/0
Daty skrajne
1816-1933
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Główny Urząd Celny w Człuchowie (Schlochau) 1921-1928; 18 j.a. - sprawy organizacyjne, utworzenie administracji celnej na granicy z Polską, statystyki podatków od soli, tytoniu, cukru i piwa, ruch graniczny, kontrola paszportowa, odprawy celne towarów, walka z przemytem. 2. Główny Urząd Celny w Darłowie (Rügenwalde) 1816-1923; 28 j.a. -organizacja urzędu, okręgi celne, statystyki ceł i podatków, sprawy rybołówstwa. 3. Główny Urząd Celny w Kołobrzegu (Kolberg) 1851-1933; 21 j.a. - ustawy i zarządzenia podatkowe, opłaty stemplowe, podatek spirytusowy, statystyki ruchu towarowego, organizacja urzędu, przepisy o urzędnikach. 4. Główny Urząd Celny w Słupsku (Stolp) 1904-1928; 13 j.a. - postępowania ochronne w okręgach nadgranicznych, statystyki podatku od tytoniu, alkoholu i uboju. 5. Główny Urząd Celny w Świdwinie (Schivelbein) 1875-1933; 17 j.a. - organizacja urzędu i okręgów celnych, wykazy miejscowości, ustawy celne i taryfy, registratura urzędu. 6. Główny Urząd Celny w Świnoujściu (Swinemünde) 1843-1928; 10 j.a. - organizacja urzędu, pracownicy, okręgi celne, sprawy transportu, cła na Odrze, statystyki podatku od tytoniu.

Dzieje twórcy:

Główne urzędy celne były urzędem pośrednim w administracji podatkowej, podporządkowane były Dyrekcji Podatkowej. Ich zakres i obszar działania określał minister finansów. Zajmowały się ona sprawami podatków pośrednich. Na terenie Prowicji Pomorskiej Główne Urzędy Celne działały w: Kołobrzegu, Darłowie, Świdwinie, Stargardzie, trzy w Szczecinie, w Słupsku, Stralsundzie, Świnoujściu i Wołogoszczy. Akta głównych urzędów celnych były przekazywane do archiwum szczecińskiego od 1937 r., po kilkanaście j.a. z każdego z urzędów.

Daty skrajne:

1816-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Główny Urząd Ceł w Człuchowie (Hauptzollamt Schlochau); Główny Urząd Ceł w Darłowie (Hauptzollamt Rügenwalde); Główny Urząd Ceł w Kołobrzegu (Hauptzollamt Kolberg); Główny Urząd Ceł w Słupsku (Hauptzollamt Stolp); Główny Urząd Ceł w Świdwinie (Hauptzollamt Schivelbein); Główny Urząd Ceł w Świnoujściu (Hauptzollamt Swinemünde)

Daty:

1816-1933.

Nazwa dawna:

Główne urzędy ceł w: Człuchowie, Darłowie, Kołobrzegu, Słupsku, Świdwinie, Świnoujściu - zbiór szczątków zespołów

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

107

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

107

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 64a Hauptzollamt Kolbergermünde, 1 j.a. Decyzją KM z 17.12.2014 r. dokonano zmiany nazwy zespołu.