Urzędy celne na Pomorzu

Sygnatura
65/89/0
Daty skrajne
1820-1935
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Urząd Celny w Kornem (Kornlage) 1920-1928; 9 j.a. - organizacja urzędu, mały ruch graniczny, wymiana handlowa między Polską a Niemcami, przemyt towarów i ludzi. 2. Urząd Celny w Koszalinie (Köslin) 1820-1928; 6 j.a. - organizacja urzędu, podatek zapałczany i od piwa, statystyki handlowe. 3. Urząd Celny w Pyrzycach (Pyritz) 1924-1928; 2 j.a. - sprawy personalne, podział kompetencji między inspektorów celnych. 4. Urząd Celny w Chełście 1925-1935; 3 j.a. - sprawy organizacji administracji celnej. 5. Urząd Celny w Świnoujściu (Swinemünde) 1905-1922; 7 j.a. - dochodzenia przygotowawcze w sprawach celnych, nadzór nad handlem w porcie, podatki od środków transportu, węglowy, od luksusu oraz eksportowy. 6. Urząd Celny w Ustce (Stolpmünde) 1917-1924; 2 j.a. - podatek od napojów i węglowy.

Dzieje twórcy:

Urzędy celne stanowiły najniższy szczebel administracji celnej. Do ich zadań należały sprawy podatków pośrednich. W zasobie szczecińskiego archiwum zachowały się akta sześciu urzędów celnych z terenu prowincji pomorskiej, powiększonej w 1938 r. o teren Rejencji w Pile. Archiwalia te były przekazywane archiwum szczecińskiemu od 1939 r.

Daty skrajne:

1820-1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Celny w Kornem (Zollamt Kornlage); Urząd Celny w Koszalinie (Zollamt Köslin); Urząd Celny w Nowotnem (Zollamt Neuteich); Urząd Celny w Pyrzycach (Zollamt Pyritz); Urząd Celny w Świnoujściu (Zollamt Swinemünde); Urząd Celny w Ustce (Zollamt Stolpmünde)

Daty:

1820-1935.

Nazwa dawna:

Urzędy celne w: Kornem, Koszalinie, Chełście, Pyrzycach, Świnoujściu, Ustce - zbiór szczątków zespołów

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 17.12.2014 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.