Urzędy skarbowe na Pomorzu

Sygnatura
65/91/0
Daty skrajne
1919-1944
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Urząd Skarbowy w Kołobrzegu (Kolberg) 1919-1938; 42 j.a. - akta spraw osób fizycznych i prawnych (lekarze, kupcy, rzemieślnicy) dotyczące podatków: dochodowego, majątkowego, obrotowego. 2. Urząd Skarbowy w Szczecinie Północ (Stettin) 1920-1944; 29 j.a. - sprawy podatkowe (podatek dochodowy, majątkowy), sprawozdania spółek i kontrole różnych firm z terenu miasta: Browar Elysium, Überlandeszentralle Pommern, Industrie Treuhandgesellschaft, Schütt-Ahrens, Gross Kraftwerk Stettin AG, Stoewer, Ferd. Rückforth Nach. AG, Stettiner Hafengesellschaft, Pommersche Provinzial Zucker Siederei AG.

Dzieje twórcy:

Urzędy skarbowe działały na podstawie ustawy z 1919 r. i rozporządzeń wykonawczych do niej. Były najniższymi urzędami administracji skarbowej. Do ich zadań należały sprawy opłat skarbowych i podatków bezpośrednich. Swoim zakresem działania obejmowały obszar powiatu, miasta czy części miasta jak w przypadku Szczecina. W zasobie AP w Szczecinie spośród przejętych do II wojny światowej 13 urzędów skarbowych zachowały się akta tylko dwóch, w Kołobrzegu i Szczecinie – Północ. Ponadto część jednostek obu urzędów zabezpieczyli polscy archiwiści po zakończeniu wojny.

Daty skrajne:

1919-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Skarbowy w Kołobrzegu (Finanzamt Kolberg); Urząd Skarbowy w Szczecinie (Finanzamt Stettin)

Daty:

1919-1944.

Nazwa dawna:

Urzędy skarbowe w Kołobrzegu i Szczecinie - zbiór szczątków zespołów

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

71

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

71

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 90a Finanzamt Stettin, 0,9 m.b., z lat 1890–1921. Decyzją KM z 17.12.2014 mr. nastapiła zmiana nazwy zespołu.