Komisariat Policji Szczecin-Żelechowa

Sygnatura
65/94/0
Daty skrajne
1874-1936
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Nadzór nad organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami 1874-1936; sygn. 1-17; 17 j.a. - obserwacja socjaldemokratów i anarchistów, działalności organizacji i stowarzyszeń, nadzór nad kinematografią. 2. Obywatelstwo i emigracja 1874-1936; sygn. 18-20; 3 j.a. - uzyskanie i utrata obywatelstwa, emigracja i imigracja, sprawy paszportowe i mobilizacyjne. 3. Zarządzenia policyjne 1926-1936; sygn. 21-27; 7 j.a. - kontrola prasy, wydawnictw i plakatowania, nadzór nad loterią państwową, związkami i stowarzyszeniami, inwigilacja wyznań religijnych.

Dzieje twórcy:

Żelechowo (Züllchow) było gmina wiejską, w której w XIX w. w imieniu władz gminnych władzę policyjną sprawował specjalny urzędnik, tzw. Amtsvorsteher als Ortspolizeibehörde. Urzędnik ten podlegał wójtowi i sprawował nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem obywateli. Uprawnienia policyjne wyższego szczebla miał urząd landrata jako powiatowy urząd policji (Kreispolizeibehörde). Po zlikwidowaniu powiatu Randow w 15 X 1939 r. wieś Żelechowo, licząca wówczas 9075 mieszkańców, została włączona do tzw. Wielkiego Szczecina i odtąd władza policyjna na tym obszarze należała do prezydenta policji w Szczecinie. W tym czasie w mieście zostały utworzone komisariaty policyjne (Polizeirevier), także dla dzielnicy Żelechowo. Struktura ta pozostała niezmieniona do 1945 r. Akta zostały przekazane przez Urząd Gminy w Żelechowie do archiwum szczecińskiego w 1940 r. i tu przetrwały cały okres II wojny światowej.

Daty skrajne:

1874-1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Ortspolizeibezirk Züllchow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak