Powiatowa Inspekcja Szkolna w Choszcznie

Sygnatura
65/119/0
Daty skrajne
1685-1937
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1820-1937; sygn. 1-55; 55 j.a. - powiatowe konferencje nauczycielskie, statystyka szkolna, szkoły przygotowawcze, egzaminy, biblioteki powiatowe dla nauczycieli, kursy dokształcające, plany lekcyjne, komitety rodzicielskie, kasy zapomogowe, sprawy emerytalne, z lat 1820–1937, 55 j.a. 2. Szkoły 1818-1922; sygn. 56-156; 101 j.a. - według następujących miejscowości: Barnimie (Fürstenau), Breń (Bernsee), Chełpa (Helpe), Chłopowo (Schwachenwalde), Choszczno (Arnswalde), Dąbrowa(Springe), Dominikowo (Mienken), Drawno (Neuwedell), Głębokie (Glambeck), Głusko (Steinbusch), Granowo (Granow), Jaźwiny (Hertelsaue), Kiełpino (Kölpin), Klasztorne (Klosterfelde), Kolsk (Kölzig), Kołki (Rohrbeck), Konotop (Friedenau), Korytowo (Kürtow), Kręcin (Cranzin), Krępa (Crampe), Kruczaj (Marienwalde), Lipinka (Jägersburg), Lubieniów (Liebenow), Łasko (Althütte), Łęczyn (Lenzenbruch O.F.), Mielęcin (Marienhof), Miradz (Grüneberg), Nętkowo (Nantikow), Nowy Klukom (Neuklücken), Objezierze (Hitzdorf), Pławno (Plagow), Płociczno (Spechtsdorf), Pomień (Pammin), Przeczno (Hagelfelde), Przybysław (Sophienhof), Radachowo (Heidekovel), Radęcin (Regenthin), Raduń (Radun), Rakowo (Rakow), Rzecko (Rietzig), Sławęcin (Schlagenthin), Słowin (Lämersdorf), Słutowo (Steinberg), Stare Osieczno (Hochzeit), Starzyce (Reierort), Stołeczna (Stolzenfelde), Suliszewo (Zühlsdorf), Święciechów (Silberberg), Wardyń (Wardin), Wygon (Langenfuhr), Zamęcin (Sammenthin), Zatom (Zatten), Zieleniewo (Sellnow), Żeliszewo (Zägensdorf), Żeńsko (Schönfeld).

Dzieje twórcy:

Rozporządzeniem z 23 X 1817 r. powołano w Prusach powiatowe i gminne inspekcje szkolne. Kompetencje ich były zbliżone do zakresu działania prowincjonalnych kolegiów szkolnych, lecz dotyczyły szkolnictwa podstawowego na szczeblu powiatu i gminy. Inspektorami szkolnymi były najczęściej osoby duchowne. Całkowite przejęcie nadzoru nad szkolnictwem wszelkiego typu przez państwo nastąpiło na podstawie ustawy z 11 III 1872 r. Została wtedy usunięta zależność szkół od władz kościelnych. W ustawie stwierdzono, iż powoływanie powiatowych i gminnych inspektorów szkolnych oraz ustalenie ich obszaru działania zależy wyłącznie od państwa. Do obowiązków wspomnianych inspektorów należało: dobór kadry nauczycielskiej, zatwierdzanie planów zajęć, nadzór nad administracją, budową, remontami oraz finansami szkół. Powiatowy inspektor szkolny był bezpośrednim zwierzchnikiem gminnych inspektorów. Gminne inspekcje zostały zlikwidowane przez ustawę z 18 VII 1919 r., a ich kompetencje przejęły powiatowe inspekcje. Jednakże w 1920 r. zlikwidowano również powiatowe inspekcje szkolne, a na ich miejsce powołano powiatowych radców szkolnych (Kreisschulrat). Akta przekazano archiwum szczecińskiemu w 1939 r. W czasie II wojny światowej ewakuowano je do Tuczna.

Daty skrajne:

1685-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1685-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisschulinspektion Arnswalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

156

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

156

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak