Sąd Obwodowy w Darłowie

Sygnatura
65/158/0
Daty skrajne
[1776-1879] 1879-1943
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Księgi wieczyste (Grundbuch), 1819-1941, 6 j.a. Są to składki z księgi wieczystej Darłowa, każda składka dotyczy jednej nieruchomości. Ponadto zachowała się zbiorcza księga wieczysta dla majątków domen, sprzedanych w I połowie XIX wieku. Obejmuje ona dobra z powiatów Sławno, Drawsko, Słupsk, Lębork, Bytów. 2. Akta gruntowe (Grundakten), 1776-1943, 200 j.a. Akta gruntowe zawierają materiały na podstawie, których dokonywano zmian stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. Są to umowy kupna, testamenty, dokumenty notarialne, szacunki katastralne, niekiedy z mapą katastralną nieruchomości i inne dokumenty. Zachowane akta podzielono na podgrupy wg klucza geograficznego: 2.1. Akta gruntowe. Darłowo, przedmieście przed Bramą Kamienną (Rügenwalde Vorstadt vor Steintor), 1776-1943, 107 j.a. 2.2. Akta gruntowe. Darłowo przedmieście przed Bramą Nową (Rügenwalde Vorstadt vor Neuem Tor), 1803-1941, 21 j.a. 2.3. Akta gruntowe. Darłowo przedmieście przed Bramą Wieprzańską (Rügenwalde Vorstadt vor Wippertor), 1799-1943, 67 j.a. 2.4. Akta gruntowe. Darłowo - miasto (Grundakten - Rügenwalde Stadt), 1804-1899, 2 j.a. 2.5. Akta gruntowe Królewo (Grundakten Corlow), 1847-1939, 1 j.a. 2.6. Akta gruntowe Wilkowice (Grundakten Wilhelmine), 1901-1940, 2 j.a. 3. Spuścizny (Nachlässe), 1844-1845, 1 j.a. Akta dotyczą regulacji spuścizny po poruczniku Heidenreichu.

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Darłowie utworzono 1 października 1879 roku wg przepisów ustawy o ustroju sądów w Niemczech z 27 stycznia 1877 roku i przepisów wykonawczych parlamentu pruskiego z 28 kwietnia 1878 roku. Zastąpił on miejscową Deputację Sądu Powiatowego, której przejął większą część kompetencji. Był to sąd pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych. Od jego wyroków przysługiwało prawo do apelacji (odwołania) do Sądu Krajowego w Słupsku, który był też właściwy dla spraw niebędących w kompetencji sądu darłowskiego i sprawował nad nim nadzór administracyjny. Według przepisów sąd obwodowy dzielił się na wydziały: urząd ksiąg wieczystych (Grundbuchamt), sąd dla nieletnich (Jugendgericht), pracy (Arbeitsgericht). W okresie nazistowskim utworzono w nim nowe wydziały - sądy własności dziedzicznej (Anerbengericht) i zdrowia dziedzicznego (Erbgesundheitsgericht). Urząd działał do początków 1945 roku.

Daty skrajne:

[1776-1879] 1879-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1776-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Rügenwalde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

207

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

207

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Zespół zatwierdzony decyzją Komisji Metodycznej z dnia 29.09.2016 r.

W Landesarchiv Greifswald: Rep.77 Rügenwalde, 15 j.a., 0,25 m.b., z lat 1758–1871; W Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dahlem: HA XV Pommern, Rep. 77 Rügenwalde, 2 j.a., z lat 1936–1937.