Sąd Obwodowy w Sławnie

Sygnatura
65/159/0
Daty skrajne
1671-1945
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta procesowe 1835-1927; sygn. 1-14; 14 j.a. 2. Akta sądownictwa dobrowolnego z lat 1813-1926; sygn. 15-16; 2 j.a. - jest to jedna księga ingrosacyjna Sądu Miejskiego w Sławnie z lat 1813-1815 oraz akta dotyczące deklaracji wyznaniowych z lata 1923-1925. 3. Akta hipoteczno-gruntowe 1671-1945; sygn. 17-1551; 1535 j.a. - w tym m.in. księga hipoteczna z XVIII w. i matrykuły z początku XIX w. dla miasta Sławna. 4. Akta opiekuńcze oraz testamentowo-spadkowe 1846-1870; sygn. 1552-1557; 6 j.a.

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Sławnie [Amtsgericht Schlawe] był sądem I instancji. Powstał 1.X.1879 r. w wyniku reformy wymiaru sprawiedliwości w zjednoczonych Niemczech w latach 1877–1879, która powołała jednolitą, czterostopniową strukturę sądów powszechnych dla całego państwa. Sąd w Sławnie kontynuował działalność wcześniejszych sądów instancji niższych, jego tradycja sięgała bowiem sądu miejskiego, który działał nieprzerwanie od czasu lokacji miasta aż do początku wieku XIX. W pełni niezależne sądownictwo powołane zostało w 1849 r. Uległy wtedy likwidacji pozostałości sytemu feudalnego i utworzono jednolity system sądów, sądów przysięgłych oraz prokuratury dla całego państwa pruskiego. W Sławnie powołany został Sąd Powiatowy obejmujący swoim działaniem powiat sławieński i fragmenty miasteckiego i słupskiego. Dla sprawniejszego wykonywania czynności posiadał on stałe placówki zamiejscowe – deputację w Darłowie i komisję w Polanowie. Struktura ta przetrwała do zjednoczenia Niemiec przez Prusy. Utworzony w trakcie kolejnej reformy wymiaru sprawiedliwości (1877–1879) Sąd Obwodowy w Sławnie był jednym z 59 sądów I in-stancji w prowincji pomorskiej. Odwołania, apelacje od jego wyroków oraz skargi były kierowane do Sądu Krajowego w Słupsku, który sprawował również nad nim bezpośredni nadzór administracyjny. Okręg sądu obejmował środkową część powiatu sławieńskiego oraz fragmenty miasteckiego i słupskiego. Sąd obwodowy jako I instancja orzekał w sprawach cywilnych i karnych, prowadził postępowania upadłościowe, zarządy przymusowe, licytacje. Ponadto wykonywał niesporne sprawy, tj. opiekuńcze, spuścizn (przechowywanie, otwieranie i wykonanie testamentów), hipoteczno-gruntowe (księgi i akta), nadzór nad fundacjami oraz prowadził rejestry wzorców, handlowe, towarzystw, spółek i jednostek pływających, a także przechowywał duplikaty ksiąg metrykalnych kościelnych i USC (Nebenregister). Według przepisów w sądzie obwodowym orzekali sędziowie obwodowi (Amtsrichter). W małych sądach (okręg ok.10 tys. mieszk.), był to jeden sędzia. W sądach większych, a taki był w Sławnie było kolegium składające się z dwóch lub więcej sędziów, z których jeden sprawował funkcję dyrektora. Podział kompetencji między nimi następował według gatunku prowadzonych spraw lub obwodu wyznaczonego każdemu sędziemu. Sąd Obwodowy w Sławnie działał do 1945 r. W początkowym okresie II wojny światowej akta Sądu Obwodowego w Sławnie przechowywane archiwum państwowym pozostawały w jego szczecińskim magazynie. Od 1942 roku podczas rozśrodkowania archiwaliów zespół ten przewieziono do Pęzina i Tuczna (więcej niż 80 j.a.). Po wojnie część z tych akt została zabezpieczona przez polskie służby archiwalne. Nie były to jednak wszystkie archiwalia tworzące omawiany zespół przed 1942 rokiem, gdyż ich część obecnie jest przechowywana w Archiwum Krajowym w Greifswaldzie.

Daty skrajne:

1671-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1671-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Schlawe

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1557

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1557

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

28.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

28.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie Rep.77 Schlawe: 48 j.a. 0,75 mb.