Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Stargardzie Szczecińskim

Sygnatura
65/168/0
Daty skrajne
1880-1937
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1880-1937; 6 j.a. - personalia, zatrudnienie, urlopy, uposażenia, kontakty z urzędami państwowymi, żandarmerią i sądami. 2. Postępowania karne 1929-1934; 26 j.a. - zakłócanie porządku publicznego, obrona republiki i obraza państwa. 3. Wykonywanie kar oraz ułaskawienia 1886–1907; 5 j.a.

Dzieje twórcy:

Instytucja prokuratury, tj. oskarżyciela publicznego powstała w Prusach w 1846 r., jednakże ustrój jej został uregulowany dopiero ustawą z 3 I 1849 r. o wprowadzeniu publicznego, jawnego i ustnego postępowania sądowego. Celem prokuratur było ściganie przestępstw z urzędu oraz występowanie jako oskarżyciel sądzie. Ponadto administrowały one zakładami karnymi, aresztami i sprawowała nadzór nad wykonaniem kary. W latach 1849–1879 na Pomorzu Zachodnim były trzy nadprokuratury przy sądach apelacyjnych w Greifswaldzie, Koszalinie i Szczecinie oraz prokuratury przy każdym sądzie powiatowym. Po reformie wymiaru sprawiedliwości w latach 1877–1879 w prowincji pomorskiej działała jedna nadprokuratura w Szczecinie przy Wyższym Sądzie Krajowym (Oberstaatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht). Natomiast przy sądach krajowych utworzono prokuratury (Greifswald, Koszalin, Słupsk, Stargard, Szczecin). W sądach obwodowych i sądach ławniczych w sprawach o wykroczenia i przekroczenia oskarżycielem publicznym był rzecznik obwodowy (Amtsanwalt beim Amtsgericht). Akta prokuratur do archiwum szczecińskiego zaczęły napływać dopiero w okresie międzywojennym. Były to jedynie wybrane, reprezentatywne jednostki ilustrujące działalność instytucji.

Daty skrajne:

1880-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1880-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Stargard in Pommern

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

37

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

37

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak