Akta miasta Dobrej Nowogardzkiej

Sygnatura
65/192/0
Daty skrajne
1647-1883
Liczba serii
58
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Ustawy i rozporządzenia 1724-1871; sygn. 1-6; 6 j.a. - edykty królewskie, rozporządzenia państwowe i wcielanie ich w życie. 2. Administracja ogólna 1743-1880; sygn. 7-49; 43 j.a. - obsada stanowisk publicznych, prawa i obowiązki urzędników miejskich, egzaminy urzędnicze, uposażenia, wybory deputowanych do deputacji miejskich, korespondencja, posiedzenia magistratu, wybór i zatrudnianie urzędników, emerytury. 3. Zwierzchność państwowa i sprawy hołdownicze 1699-1883; sygn. 50-62; 13 j.a. - hołdy, żałoba narodowa, podróże członków rodziny królewskiej, sejmik miejski. 4. Informacje statystyczne 1739-1874; sygn. 63-77; 15 j.a. - tabele statystyczne, statystyka rolna, przemysłowa i ludnościowa. 5. Nadzór policyjny 1647-1880; sygn. 78-374; 297 j.a. - przepisy i zarządzenia policyjne, dochodzenia w różnych sprawach, paszporty, nadzór nad cudzoziemcami, włóczęgostwo, sprawy kryminalne, więzienia i domy pracy przymusowej, kradzieże, bójki, podpalenia, nadzór nad żywnością, taksy, budowa i utrzymanie dróg i grobli, zabezpieczenia przeciwpożarowe, ubezpieczenia od pożarów, składki ubezpieczeniowe, szacunki strat, odszkodowania, nadzór sanitarny, chirurdzy miejscy, apteki, położne, służba i czeladź, policja budowlana, zezwolenia budowlane, puste działki, studnie, plantacje morwy, zarządzenia w sprawach rzemiosła i handlu, gorzelnictwo, browary, miary i wagi, jarmarki, cechy, sukno, rolnictwo, uprawy tytoniu i chmielu, hodowla, choroby zwierząt, towarzystwo gimnastyczne, poczta, cło i akcyza, sekty wyznaniowe, ludność żydowska. 6. Opieka nad ubogimi 1708-1756; sygn. 375; 1 j.a. - kolekty. 7. Dochody miejskie i administracja majątkiem 1678-1873; sygn. 376-417; 42 j.a. - dochody i administracja majątkiem miejskim, rachunki, zarządzenia, wyciągi z rachunków, podatek komunalny i jego pobór, dzierżawy gruntów, torf, budowle miejskie. 8. Sprawy kościelne i szkolne 1701-1881; sygn. 418-447; 30 j.a. - budowa kościoła, dochody pastora, wizytacje, przytułek, budowa i remonty szkoły, zatrudnianie i uposażenie nauczycieli. 9. Militaria 1659-1878; sygn. 448-547; 100 j.a. - zarządzenia, pobór rekruta, opieka nad grobami żołnierskimi, dostawy koni, pomoc przy pracach fortyfikacyjnych, zaopatrzenie inwalidów, dezerterzy, kwaterunki, zaopatrzenie wojsk, przemarsze, szkody wojenne. 10. Sprawy sądowe 1720-1857; sygn. 548-572; 25 j.a. - pobór opłat sądowych, rekwizycje sądowe, skargi i dochodzenia. 11. Finanse i podatki 1710-1880; sygn. 573-618, 626-629; 50 j.a. - zarządzenia w sprawach monetarnych, długi państwowe, podatki: od rzemiosła, pośrednie, od spożycia, opłata stemplowa, podwody. 12. Sprawy zewnętrzne 1766-1845; sygn. 619-625; 7 j.a. - prośby i petycje mieszkańców miasta i innych urzędów.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka pisana o „castrum” Dobra pochodzi z 1295 r. Jednak dopiero przed 1331 r. osadzie nadano lubeckie prawo miejskie. Pod koniec XIV w. miasteczko wraz z okolicą stało się własnością rodu von Dewitz, który wzniósł tu zamek i panował do XIX w. W 1461 r. w Dobrej pojawiła się rada miejska. Przez cały okres średniowiecza osada miała charakter wybitnie rolniczy. Dokładniejsze informacje o formie sprawowania władzy w miejscowości mamy dopiero z drugiej połowy XVI w. Wówczas to na czele miasta, oprócz rady miejskiej, stało dwóch burmistrzów, skarbnik miejski, dwóch senatorów i sekretarz. W XVI w. miasteczko nabrało charakteru rolniczo-rzemieślniczego. Szczególnie intensywnie rozwijał się cech sukienników, który w 1568 r. uzyskał przywilej na założenie folusza. W 1628 r. Dobra liczyła 650 mieszkańców. Wojna trzydziestoletnia zrujnowała miasteczko (w 1648 r. mieszkało tu tylko 48 osób), które po podziale Pomorza (reces z 1653 r.) znalazło się w granicach Brandenburgii. W XVIII w. próbowano w osadzie rozwinąć produkcję jedwabiu. W drugiej połowie XVIII w. Dobrą zarządzał jeden burmistrz, będący jednocześnie sędzią i skarbnikiem oraz pomagający mu pisarz miejski. W najważniejszych sprawach odwoływano się do czteroosobowego przedstawicielstwa mieszczan. W 1740 r. w Dobrej żyło 670 osób. Kolejna zmiana ustroju w osadzie nastąpiła na początku XIX w. Ustawa miejska z 1808 r. pozwoliła na wolny wybór rady miejskiej, z której wyłaniano magistrat. Pracę obu organów wspierały specjalistyczne deputacje. Jednocześnie zniesiono władzę von Dewitzów nad miejscowością. Ustawa z 1853 r. utrwaliła system magistracki, ustalając w przypadku Dobrej liczbę członków rady miejskiej na 12 osób (organ uchwałodawczy), a członków magistratu na pięć osób (burmistrz, zastępca burmistrza, trzech radnych). W XIX w. Dobra pełniła już funkcję lokalnego centrum rzemieślniczo-handlowego. W latach czterdziestych XIX w. pracowali tu reprezentanci ponad 40 rzemiosł. Ponadto w mieście odbywało się 10 jarmarków (pięć bydlęcych i pięć zwykłych). W drugiej połowie XIX stulecia w ośrodku pracowała także destylarnia wódki, dwa browary oraz krochmalnia. W 1895 r. Dobra otrzymała wąskotorowe połączenie kolejowe ze Stargardem, w 1896 r. z Łobzem, zaś w 1902 r. z Nowogardem. Rozwój gospodarczy miejscowości doprowadził do wzrostu liczby jej ludności, która wynosiła odpowiednio: 917 osób w 1812, 1169 osób w 1831 r., 1731 osób w 1848 r., 2021 osób w 1867 r., 2268 osób w 1900 r. zaś 2528 osób w 1939 r. Akta miasta Dobra trafiły do Szczecina w dwóch dopływach. Podczas II wojny światowej zostały one ewakuowane do Pęzina, skąd w 1949 r. przewieziono je ponownie do szczecińskiego archiwum.

Daty skrajne:

1647-1883

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1647-1883.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Magistrat Daber

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

629

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

629

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38b Daber, 3 j.a., z lat 1625–1835.