Urząd Zatrudnienia w Szczecinie

Sygnatura
65/347/0
Daty skrajne
1945-1950
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Oddział Zatrudnienia 1945-1950; sygn. 1-24, 73; 25 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (1945-1950), organizacja Urzędu i instytucji zastępczych (1945-1950), zarządzenia wewnętrzne Urzędu (1948-1949), protokoły kontroli Urzędu (1947-1950), sprawozdania z działalności (1948-1950), protokoły posiedzeń komisji doradczych (1948-1950), protokoły narad i konferencji (1948-1949), korespondencja w sprawie hoteli migracyjnych (1947-1950), sprawozdania o dochodach budżetowych (1949), materiały dotyczące kredytów na remonty mieszkań dla emigrantów (1948-1949). 2. Oddział Pracy 1946-1950; sygn. 25-42; 18 j.a. - zarządzenia kierownika oddziału (1948-1949), sprawozdania o stanie zatrudnienia oraz ilości zakładów pracy (1946-1950), aktywizacja Szczecina (1948), rekrutacja pracowników portowych (1948-1950), rolnych (1949-1950), statystyka bezrobotnych (1948-1950), zatrudnianie kobiet (1949-1950). 3. Wydział Akcji Specjalnych 1948-1950; sygn. 43-62; 20 j.a. - zarządzenia i okólniki dotyczące robót interwencyjnych, sprawozdania z akcji robót rozbiórkowych i interwencyjnych na terenie województwa, sprawozdania z działalności spółdzielni działających w ramach aktywizacji zawodowej. 4. Referat Szkolenia 1948-1950; sygn. 63-66, 74; 5 j.a. - sprawozdania z zatrudniania absolwentów szkół handlowych (1949-1950), sprawozdania z prowadzonych kursów (1950), protokoły z konferencji szkoleniowych (1950), sprawozdania z działalności referatu (1948). 5. Wydział Werbunku i Pośrednictwa 1948-1950; sygn. 67-70; 4 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia w budownictwie, sprawozdania z działalności wydziału, interwencje w sprawach pracy, skierowania pracowników do prac w porcie. 6. Biuro Zatrudnienia na miasto Szczecin 1946-1950; sygn. 71-72; 2 j.a. - sprawozdania z kierowania do pracy inwalidów (1949-1950), zarządzenia i korespondencja w sprawie zatrudniania "przez tzw. akceptację" (1946-1950).

Dzieje twórcy:

Dnia 5.V.1945 r. na terenie miasta Szczecina przy Zarządzie Miejskim utworzono Biuro Pracy, które zajmowało się pośrednictwem pracy dla przybywających tu osadników, ewidencją ludności niemieckiej i kierowanie jej do robót porządkowych. 1.III.1946 r. Biuro jako wydział Zarządu Miejskiego zostało zlikwidowane, a utworzono samodzielny Urząd Zatrudnienia, który przejął agendy Biura Pracy. Do jego zadań należało pośrednictwo pracy dla Polaków, werbowanie specjalistów z województw centralnych na Ziemie Zachodnie. Urząd podlegał Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej. W miastach powiatowych powołano tzw. instytucje zastępczne. W lipcu 1950 r. Urząd Zatrudnienia został zlikwidowany, a jego działalność przejęł Wydział Opieki Społecznej Prezydium WRN w Szczecinie przekształcony później w Samodzielny Oddział Zatrudnienia.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

74

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

74

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA