Państwowa Centrala Drzewna, Ekspozytura w Szczecinie

Sygnatura
65/429/0
Daty skrajne
1950-1956
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plany i sprawozdania z działalności (1950-1956); protokoły narad (1951-1953); wykazy zatrudnionych (1951-1955).

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1950-1956

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1956.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

15

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA