Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Dana" w Szczecinie

Sygnatura
65/434/0
Daty skrajne
1945-1979
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja przedsiębiorstwa (1946-1949); materiały dotyczące stanu prawnego nieruchomości (1947-1950); zarządzenia wewnętrzne (1946-1965); zbiorowy układ pracy (1949-1950); plany produkcji (1946-1950); protokoły kontroli (1964-1965); zakup maszyn do szycia (1947); bilanse (1945-1969); protokoły przejęcia spółdzielni krawieckich (1952); protokoły narad (1947-1953); plany techniczno-ekonomiczne (1948-1950, 1962-1968) i finansowe (1950-1955); sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1962-1963); plany inwestycyjne (1958-1967); sprawozdania z realizacji inwestycji (1965-1969); sprawozdania statystyczne z działalności (1962-1969); projekty techniczne modernizacji instalacji (1949-1951); sprawozdania z wykonania planu produkcji (1969); paszport techniczno-produkcyjne przedsiębiorstwa (1953); regulaminy pracy (1973-1979); analizy działalności gospodarczej (1967, 1969, 1973, 1974).

Dzieje twórcy:

W październiku 1945 r. uruchomiono pierwsze oddziały Państwowych Zakładów Konfekcyjnych przy ul. 5 Lipca 16/25. W 1946 r. przejęto fabrykę odzieżową w Myśliborzu i uruchomiono nowy zakład produkcyjny przy ul. Jagiellońskiej 21 w Szczecinie. Zakład ten stał się największym ze wszystkich oddziałów PZK w województwie. W 1951 r. zmieniono nazwę na Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego. W marcu 1952 r. zakład przejął Spółdzielnię Pracy Krawieckiej im. 22 Lipca i zmienił nazwę na Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. 22 Lipca. W 1967 r. przyjęta została ostateczna nazwa - ZPO „Dana”. Początkowo zakład produkował bieliznę, odzież roboczą i mundury kolejowe. Od lat 60-tych zaczął produkować odzież dziewczęcą i damską. 1.VIII.1997 r. zakład został przekształcony spółkę pracowniczą „Dana” SA. Kilka lat później został postawiony w stan likwidacji.

Daty skrajne:

1945-1979

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego w Szczecinie 1951-1952; Państwowe Zakłady Konfekcyjne w Szczecinie 1945-1951; Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. 22 Lipca w Szczecinie 1952-1967

Daty:

1945-1979.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

110

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA