"Polskie Pismo i Książka" Spółdzielnia Wydawnicza w Szczecinie

Sygnatura
65/443/0
Daty skrajne
1945-1951 [1970]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz w miastach powiatowych gdzie istniały księgarnie oświatowe (1945-1950), sprawozdania z działalności Spółdzielni (1948-1949), statut Spółdzielni (1949), protokoły lustracji (1948-1949), korespondencja z władzami i autorami w sprawach wydawniczych (1947-1948), wycinki prasowe (1947), spis materiałów i papierów osobistych członka-założyciela Leona Królaka, złożonych w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (1970 r.)

Dzieje twórcy:

Założycielami Spółdzielni byli jeńcy, którzy wracając przez Szczecin z obozów postanowili założyć w Szczecinie pierwszy ośrodek polskiego słowa. Zebranie konstytucyjne odbyło się w Poznaniu 11.VII.1945 r. Terenem działania Spółdzielni było miasto Szczecin, a celem służenie kulturze polskiej poprzez wydawanie polskich czasopism i książek. Założycielami Spółdzielni byli: L. Królak, W. Szałek, Cz. Piskorski, M. Kwintkiewicz, Fr. Belling, M. Małolepszy. Pierwsze Walne Zgromadzenie Organizacyjne odbyło się 23.IX.1945 r. Spółdzielnia zajęła się zabezpieczaniem poniemieckich drukarni i sprzętu poligraficznego, a następnie przystąpiono do drukowania pierwszych pocztówek, plakatów i ogłoszeń władz miejskich, a także 5.IX.1945 r. ukazała się pierwsza polska gazeta "Pionier Szczeciński", w czerwcu 1946 r. zaczęto wydawać nowe pismo "Tygodnik Miasta Morskiego Szczecin", który od czerwca 1948 r. zmienił nazwę na "Tygodnik Wybrzeża". 31.VII.1949 r. Spółdzielnia połączyła się ze Spółdzielnią Księgarską "Oświata", posiadającą w powiatach 18 księgarni i zmieniła nazwę na Spółdzielnia Księgarsko-Wydawnicza "Polskie Pismo i Książka". Spółdzielnia zakończyła swoją działalność w 1950 r., a działalność księgarsko-wydawniczą przejęło przedsiębiorstwo państwowe "Czytelnik".

Daty skrajne:

1945-1951 [1970]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951, 1970-1970.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

31

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA