"Agryf" Zakłady Mięsne Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie

Sygnatura
65/449/0
Daty skrajne
[1945] 1951-1997
Liczba serii
68
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Centralny Zarząd Przemysłu Mięsnego Dyrekcja Dystrybucji Ekspozytura w Szczecinie; 1950-1958 [1960]; 19 j.a. 1. Akta własne 1950-1953; 3 j.a. - bilanse za lata 1950-1952. 2. Akta jednostek podległych - Zakłady Mięsne w Szczecinie 5 j.a. - bilanse roczne za lata 1951-1955 - Szczecińskie Okręgowe Zakłady Tuczu Przemysłowego w Szczecinie 1 j.a. - bilans za lata 1952-1953 r. - Szczecińskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi 1954-1960; 10 j.a. - bilanse za lata 1956-1959, protokoły kontroli oddziałów rejonowych (1954, 1956-1957). II. "Agryf" Zakłady Mięsne Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie 1958-1997; 3. Sekcja ds. Prawnych i Organizacyjnych 1958-1997; 29 j.a. - organizacja przedsiębiorstwa, protokoły posiedzeń zespołów dyrekcyjnych (1987-1994), protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1996-1997), protokoły posiedzeń Zakładowego Kolegium Pojednawczego (1985-1986, 1989-1997), zarządzenia wewnętrzne (1960-1983, 1986-1997), pisma okólne (1960-1988, 1990-1997), protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1969-1972, 1989-1996), protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych (1964-1996).. 4. Stanowisko ds. Kontroli 1958-1960; 5 j.a. - protokoły kontroli w jednostkach podległych. 5. Dział Spraw Pracowniczych 1986-1997; 1 j.a. - porozumienia płacowe w przedsiębiorstwie. 6. Dział BHP i P.poż.; 1974-1990; 2 j.a. - zbiorowe wypadki przy pracy (1977-1990), wypadki śmiertelne (1974-1986). 7. Dział Ekonomiczny 1961-1987; 23 j.a. - roczne plany produkcji (1966-1983), analizy działalności przedsiębiorstwa (1965-1974), sprawozdnia statystyczne dotyczące sprzedaży, zatrudnienia, produkcji i dostaw (1979-1983).. 8. Dział Księgowości 1958-1997; 41 j.a. - budżety i plany finansowe (1958, 1960-1961, 1977-1980), bilanse (1958-1960, 1965-1967, 1969-1997). 9. Dział Finansowy 1969-1973; 1 j.a. - protokoły kontroli finansowych. 10. Dział Inwestycji 1970-1997; 4 j.a. - plany inwestycyjne (1988-1997), sprawozdania z realizacji inwestycji (1979-1981), sprawozdanie z finansowania inwestycji i kapitalnych remontów za 1969 r., protokół z rozruchu Kombinatu w Dąbiu (1984-1987). 11. Wydział Produkcji Rzeźnej 1960-1961; 2 j.a. - analizy kosztów za 1959 r., sprawozdania z tuczu zwierząt rzeźnych za 1960 r. 12. Zakład Transportu 1961-1987; 25 j.a. - bilanse Zakładu. 13. Samorząd Pracowniczy i związki zawodowe 1962-1995; 15 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Rady Robotniczej (1962-1981), Rady Pracowniczej i Rady Delegatów (1983-1995), postulaty pracownicze (1981). III. AKTA OSOBOWE 1945-1963; 15.293 j.a.- akta osobowe pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego i jego poprzedników od 1945 r. oraz przedsiębiorstw włączonych w skład WPPMs - Szczecińskich Okręgowych Zakładów Tuczu Przemysłowego w Szczecinie oraz Szczecińskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi.

Dzieje twórcy:

Początki przemysłu mięsnego na terenie Szczecina sięgają 1945 r., kiedy to rozpoczęto odbudowę poniemieckich zakładów mięsnych. W 1947 r. w Rzeźni Miejskiej w Szczecinie rozpoczęto pierwsze uboje zwierząt. Rzeźnia podlegała wówczas Zarządowi Miejskiemu w Szczecinie. 15.VIII.1949 r. Rzeźnia Miejska oraz dwie przetwórnie mięsne zostały przejęte przez Centralny Zarząd Przemysłu Mięsnego w Warszawie i powstały Szczecińskie Zakłady Mięsne. Obok SZM na terenie Szczecina funkcjonowała także Ekspozytura Centralnego Zarządu Przemysłu Mięsnego-Dyrekcja Dystrubucji oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Zwierzętami Rzeźnymi. W 1952 r. te trzy zakłady zostały połączone w nowe przedsiębiorstwo pod nazwą Wojewódzkie Zakłady Mięsne w Szczecinie. W 1958 r. nastapiła zmiana nazwy na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Szczecinie. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było prowadzenie skupu, kontraktacji i tuczu zwierząt rzeźnych oraz ubój żywca i przetwórstwo mięsne. Zwierzchni nadzór sprawowało Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu poprzez Centralę Przemysłu Mięsnego. W późniejszych latach przynależność resortowa WPPM zmieniała się. 1.IX.1989 r. organem założycielskim stał się wojewoda szczeciński. 21.I.1993 r. na Zebraniu Delegatów WPPM podjęto uchwałę o zmianie nazwy przedsiębiorstwa na "Agryf" Zakłady Mięsne Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie. Od 1994 r. rozpoczął się okres zmian restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie. W 1995 r. rozpoczął się okres likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Inwestorem strategicznym została warszawska spółka "Animex" S.A. Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłądy Mięsne "Agryf"w Szczecinie zostały zlikwidowane 27.VI.1997 r. 1.VII.1997 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy w wyniku którego cały majątek b. przedsiebiorstwa państwowego przejęła spółka z o.o. Zakłady Mięsne "Agryf" w Szczecinie.

Daty skrajne:

[1945] 1951-1997

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

"Agryf" Zakłady Mięsne Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie od 1989 r.; Ekspozytura Centralnego Zarządu Przemysłu Mięsnego-Dyrekcja Dystrubucji w Szczecinie 1949-1952; Okręgowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Zwierzętami Rzeźnymi w Szczecinie 1949-1952; Rzeźnia Miejska w Szczecinie 1945-1949; Szczecińskie Okręgowe Zakłady Tuczu Przemysłowego w Szczecinie; Szczecińskie Zakłady Mięsne 1949-1952; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Szczecinie 1958-1989; Wojewódzkie Zakłady Mięsne w Szczecinie 1952-1958

Daty:

1945-1950, 1951-1997.

Nazwa dawna:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

15460

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

15460

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

38.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

38.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA