Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego w Szczecinie

Sygnatura
65/452/0
Daty skrajne
1945-1975
Liczba serii
23
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja (1949-1973), zarządzenia wewnętrzne własne i władz nadrzędnych (1948-1971), protokoły narad (1948-1968), protokoły posiedzeń Kolegium Dyrektorów (1959-1968), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1953, 1959), protokoły kontroli (1945-1949, 1953-1956, 1960-1963), sprawozdania opisowe i statystyczne zbiorcze i jednostek podległych z działalności (1948-1968), wykazy jednostek podległych (1946-1950, 1973), organizacja jednostek podległych (1946-1970), bilanse zbiorcze i jednostkowe jednostek podległych (1946-1964), plany wieloletnie, roczne plany techniczno-ekonomiczno-finansowe zbiorcze i jednostek podległych (1955-1958), zakładowa umowa zbiorowa (1955-1956), współzawodnictwo pracy (1952-1953), informacje ogólne dotyczące przemysłu terenowego (1952-1955), analizy ekonomiczne zbiorcze i jednostek podległych (1952-1970), biuletyny informacyjne (1964-1965), opracowania dot. działalności poszczególnych gałęzi przemysłu terenowego, protokoły KSR (1962-1963), działalność Rady Pracowniczej i Rady Zakładowej (1964-1965), plany inwestycyjne i ich realizacja (1959-1968), sprawozdania z eksportu (1960-1968), porozumienia terenowo-branżowe (1960-1966), plany dot. postępu technicznego i sprawozdania z ich realizacji (1959-1964), działalność POP PZPR (1961-1968), spisy akt znajdujących się w składnicy akt (1945-1975).

Dzieje twórcy:

Dyrekcja Przemysłu Miejscowego utworzona została w końcu 1945 r. w ramach Wydziału Przemysłu Urzedu Wojewódzkiego Szczecińskiego. Pod jej nadzorem w 1949 r. było 36 przedsiębiorstw państwowych, które dały początek tzw. przemysłowi terenowemu pracującemu na lokalne potrzeby. W poczatkach lat 50-tych zmieniła się nazwa, początkowo na: Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego, później na Wojewódzki Zarząd Przemysłu, a od 1959 r. na Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowych Przemysłu Terenowego, które było podporządkowane Komitetowi Drobej Wytwórczości w Warszawie. Zjednoczenie istniało do 1975 r.

Daty skrajne:

1945-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

762

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA