Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chwarstnicy

Sygnatura
65/516/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-7; 7 j.a. 2. Komisje rady 1961-1968; sygn. 8; 1 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 9-12; 4 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1958-1965, 1967-1968, 1970; sygn. 13-14; 2 j.a. 5. Plany gospodarcze na lata 1961-1970, 1972; sygn. 15-16; 2 j.a. 6. Protokoły kontroli 1955-1972; sygn. 17-18; 2 j.a. 7. Budżety na lata 1955-1961, 1963-1972; sygn. 19-23, 25; 6 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 1960-1967; sygn. 24; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chwarstnicy utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Chwarstnicy podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Chwarstnicy istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

25

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA