Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Daleszewie

Sygnatura
65/517/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-10; 10 j.a. 2. Komisje rady 1968-1972; sygn. 11-15; 5 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, 1962-1972; sygn. 16-22; 7 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1968-1972; sygn. 23; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1957-1971; sygn. 24-25; 2 j.a. 6. Plany gospodarcze na lata 1971-1972; sygn. 26; 1 j.a. 7. Budżety na lata 1956-1972; sygn. 27-31; 5 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1972; sygn. 32; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Daleszewie utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Daleszewie podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Daleszedwie istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA