Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywinie

Sygnatura
65/519/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 1-9; 9 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 10-12; 3 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1960-1961; sygn. 13; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1961-1967; sygn. 14; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1958-1972; sygn. 15-16; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1955-1958, 1960-1963, 1966-1972; sygn. 17-21; 5 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1961-1967; sygn. 22; 1 j.a. 8. Sprawozdania dot. rolnictwa 1966-1972; sygn. 23-26; 4 j.a. - rejestr powierzchniowy Nadleśnictwa Krzywin (1966), wykazy gruntów w gromadzie (1966-1970, 1972), realizacja zobowiązań pieniężnych (1971).

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywinie utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Krzywinie podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Krzywinie istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA