Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisim Polu

Sygnatura
65/520/0
Daty skrajne
1954-1971
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1958-1971; sygn. 1-4; 4 j.a. 2. Komisje rady 1965-1971; sygn. 5; 1 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971; sygn. 6-9; 4 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1966-1971; sygn. 10; 1 j.a. 5. Protokoły kontroli 1958-1971; sygn. 11-12; 2 j.a. 6. Budżety na lata 1955-1970, 1972; sygn. 13-16; 4 j.a. 7. Sprawozdania finansowe za lata 1965-1967; sygn. 17; 1 j.a. 8. Spis właścicieli gruntów 1967; sygn. 18; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisim Polu utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Lisim Polu podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Lisim Polu istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1971

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1971.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

18

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

18

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA