Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzelczynie

Sygnatura
65/526/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1955-1971; sygn. 1-8; 8 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 9-13; 5 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1960-1964; sygn. 14; 1 j.a. 4. Plany gospodarcze na rok 1969; sygn. 15; 1 j.a. 5. Program rozwoju gromady na lata 1971-1973; sygn. 16-17; 2 j.a. 6. Protokoły kontroli 1960-1972; sygn. 18-19, 27-28; 4 j.a. 7. Spis rolny 1967-1969; sygn. 20; 1 j.a. 8. Sprawozdania finansowe za lata 2960-1969; sygn. 21-22; 2 j.a. 9. Budżety na lata 1955-1971; sygn. 23-26; 4 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzelczynie utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Strzelczynie podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Strzelczynie istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA