Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Swobnicy

Sygnatura
65/527/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
14
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1955-1972; sygn. 1-10; 10 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 11-16; 6 j.a. 3. Zebrania wiejskie 1966-1972; sygn. 17, 39; 2 j.a. 4. Plany gospodarcze na lata 1961-1966; sygn. 18; 1 j.a. 5. Programy rozwoju gromady na lata 1966-1973; sygn. 19-23; 5 j.a. 6. Spisy rolne 1958-1964, 1970-1972; sygn. 24-28; 5 j.a. 7. Protokoły kontroli 1959-1960, 1964-1972; sygn. 29-30; 2 j.a. 8. Budżety na lata 1962-1971; sygn. 31-35; 5 j.a. 9. Sprawozdania finansowe za lata 1958-1961; sygn. 36; 1 j.a. 10. Komisje Rady 1965-1975; sygn. 37; 1 j.a. 11. USC 1960-1969; sygn. 38; 1 j.a. 12. Obowiązkowe dostawy 1960-1971; sygn. 40; 1 j.a. 13. Stowarzyszenia 1959-1972; sygn. 41; 1 j.a. 14. Sprawozdania GUS 1967-1972; sygn. 42; 1 j.a. 15. Sprzedaż, przekazywanie i przejmowanie gruntów 1966-1972; sygn. 43-44; 2 j.a. 16. AKCESJA nr 3025/2011; 1954-1972; 31 j.a. - akta osobowe pracowników

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Swobnicy utworzono w styczniu 1955 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Swobnicy podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Swobnicy istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

75

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

44

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA
spis roboczy Tak w bazie IZA

Uchwałą nr 32 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A