Naczelna Organizacja Techniczna Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/536/0
Daty skrajne
1952-1994
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 505/1973; 1952-1971. 48 j.a. - Protokoły posiedzeń Zarządu NOT (1952-1970), protokoły walnych zgromadzeń, posiedzenia zarządu i sprawozdania z działalności stowarzyszeń wchodzących w skład NOT (1953-1970), sprawozdania z działalności NOT (1954-1969), protokoły posiedzeń i sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Postępu Technicznego i Racjonalizacji (1955-1971), Komisji Oszczędności Paliw i Energii (1955-1958), sprawozdania finansowe (1958-1965), referaty naukowe NOT (1957-1970), protokoły kontroli (1959-1965), materiały na IV Kongres Techniki (1960), bilanse Klubu Technika (1960-1961), obchody XX-lecia NOT (1963-1965), protokoły Walnych Zgromadzeń NOT (1963-1969), współdziałania i współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (1963-1965), racjonalizacja i wynalazczość pracownicza (1969-1970), ankiety poszczególnych stowarzyszeń dot. ich działalności (1967). II. AKCESJA nr 2521/2009; 1967-1994; 8 j.a. - statuty Oddziału Wojewódzkiego NOT (1967, 1982), działalność OW NOT - sprawozdania z działalności, posiedzenia Zarządu Oddziału, współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszonymi w NOT (1967-1994).

Dzieje twórcy:

Komitet Organizacyjny NOT powstał w 1946 r. - przewodniczącym był mgr inż. J.Nogala. Działalność rozpoczęła w 1948 r.NOT integrował środowisko techniczne do działalności społeczno-zawodowej w odbudowie zniszczonej gospodarki regionu oraz stworzył warunki do ukształtowania się środowisk technicznych w społeczeństwie. W 1957 r. podjęto decyzję o usamodzielnieniu się stowarzyszeń naukowo-technicznych skupionych na zasadzie federacji w NOT, a oddział wojewódzki stał się Komitetm Porozumiewawczym NOT. W 1966 r. NOT uzyskał statut stowarzyszenia wyzszej użyteczności. Od 1951 r. powołał do życia kilkanaście komisji specjalistycznych dotyczących różnych problemów technicznych, naulowych, ochrony środowiska, zorganizował kilkadziesiąt konferencji naukowo-technicznych poświęconych gospodarce regionu, organizował konkursy popularnonaukowe. Od 1956 r. NOT rozwinął współpracę zagraniczną.

Daty skrajne:

1952-1994

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1994.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

56

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA