Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/538/0
Daty skrajne
1953-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 506/1973; 1953-1972; 12 j.a. - Protokoły Walnych Zgromadzeń (1954-1970), sprawozdania z działalności Oddziału (1953-1970), protokoły posiedzeń Klubu Techniki i Racjonalizacji "Łączność" (1965), instrukcja w sprawie działalności Komisji Egzaminacyjnej (1966), protokoły zebrań i sprawozdania z działalności kół zakładowych elektryków (1954-1970), sprawozdania z działalności Grupy Rzeczoznawców (1965-1968, 1970-1972), sprawozdania finansowe (1959-1969), protokoły zebrań Zarządu Oddziału (1954-1962) i Zarządu Głównego SEP (1958-1962).

Dzieje twórcy:

Powstało 24.IV.1946 r. Głównym organizatorem był Jan Słomiński. Podlega Zarządowi Głównemu w Warszawie. Początkowo działalność SEP-u koncentrowała się na przygotowaniu kadry elektryków do pracy w powstających przedsiębiorstwach przemysłowych oraz tworzeniu szkolnictwa zawodowego. W późniejszych latach zaczęto organizować ogólnokrajowe i międzynarodowe konferencje i narady. Do stałego zakresu działania należy prowadzenie szkolenia elektryków z zakresu bhp oraz ich egzaminowanie dla uzyskania śwoadectw kwalifikacyjnych. Oddział szczeciński SEP-u przyczynił się do otwarcia na Politechnice Szczecińskiej Wydziału Elektrycznego. Od 1961 r. przy SEP działa Zespół Rzeczoznawców Świadczący usługi dla instytucji i osób prywatnych. SEP jest członkiem federacji NOT.

Daty skrajne:

1953-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

12

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA