Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/550/0
Daty skrajne
1951-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 509/1973; 1951-1975; 19 j.a. - Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności kół (1955-1968), wykaz członków (1964), racjonalizacja i postęp techniczny (1969-1975), sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału (1951-1970), sprawozdania z kontroli (1963), protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1955-1967), protokoły narad i konferencji (1969-1970), materiały z Walnych Zgromadzeń (1952-1970), zjazdy powiatowe SITR (1968), referaty i opracowania (1956-1960).

Dzieje twórcy:

Powstało 24.XI.1952 r. pod nazwą Stowarzyszenie Agrotechników Polskich, później nastapiła zmiana nazwy na Stow. Inzynierów i Techników Rolnictwa. Podlega Zarządowi Głównemu w Warszawie, wchodzi w skład federacji NOT. Jego zadania to podnoszenie wiedzy zawodowej w zakresie rolnictwa. Wykonuje poprzez zjazdy, konferencje, sympozja i kursy, współdziała z Akademią Rolniczą w opracowywaniu programów szkolenia kadr rolniczych.

Daty skrajne:

1951-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

19

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA