Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/551/0
Daty skrajne
1948-1979
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 511/1973; 1948-1972; 13 j.a. - Protokoły zebrań, sprawozdania z działalności (1948, 1953-1969, 1972), protokoły posiedzeń kół i sprawozdania z działalności (1965-1968), protokoły zebrań Zarządu Oddziału i Walnych Zgromadzeń (1960-1971), referat jubileuszowy o historii Oddziału ZIiTS w Szczecinie w latach 1948-1968, sprawozdania finansowe (1961-1967). II. AKCESJA nr 2510/2009; 1971-1979; 2 j.a. - kroniki działalności szczecińskiego oddziału stowarzyszenia.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1948-1979

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1979.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

15

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA