Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia" w Szczecinie

Sygnatura
65/580/0
Daty skrajne
1951-1996
Liczba serii
49
Liczba skanów
0

Zawartość:

I AKCESJE nr 559/1975 i 854/1989; 1951-1981; sygn. 1-267 1. Przedsiębiorstwo Demontażu Wraków 1951-1955; sygn. 1-49;49 j.a. - organizacja (1951-1954), bilanse roczne (1951-1954); protokoły narad (1951-1955), zarządzenia wewnętrzne (1951-1955), plany techniczno-przemysłowo-finansowe (na lata 1952-1955), plany wydobycia wraków (1953), sprawozdania z wykonania planów (za lata 1952-1954), protokoły kontroli (1953-1954), plany remontów (1954). 2. Przedsiębiorstwo Usług Rybackich "Odra" Oddział Zaopatrzenia Robotniczego 1952-1953; sygn. 50-55; 6 j.a. - organizacja (1952-1953), bilanse (1952-1953), protokół przekazania agend Szczecińskiej Stoczni Remontowej (1953), sprawozdania GUS (1953). 3. Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia" 1952-1981; sygn. 56-267; 212 j.a. - organizacja (1952-1964), plany ekonomiczno-finansowe (1953-1964), bilanse (1952-1962), protokoły narad (1953-1971), przejmowanie i przekazywanie nieruchomości (1954-1956),sprawozdania z działalności (1954-1962),sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1952-1962), sprawozdania GUS (1952-1962), analizy ekonomiczne działalności (1957-1974, 1977, 1980), plany inwestycyjne (1961, 1963), sprawozdania z realizacji remontów i inwestycji (1954-1959, 1963-1970), analizy z remontów statków (1954-1965), protokoły kontroli (1954-1965, 1973), umowy zbiorowe pracy (1955), wykazy pracowników (1956), zarządzenia wewnętrzne (1952-1968), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1954, 1960), analiza dnia roboczego (1962), Kolegium Dyrekcyjne Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych (1960-1963), analiza stanu bhp (1963-1964), Rada Pracownicza (1964), analiza zatrudnienia i płac (1973-1981), plany wieloletnie (1956-1960, 1961-1965), przeglądy społeczne (1964-1968), porozumienia płacowe-grudzień 198, protokoły przejmowania Stoczni (1952-1953), generalna rozbudowa Stoczni (1959-1964), racjonalizacja i wynalazczość pracownicza (1960-1970), plany finansowe (1954, 1961, 1963), bilanse (1959-1961, 1963, 1965-1966), sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1958-1961). II. AKCESJA NR 2105/2005; 1954-1991; sygn. 268-954; 687 j.a. - materiały z Konferencji Samorządu Robotniczego (1969-1980), protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady Zakładowej (1954, 1960-1966, 1968-1980) i Pracowniczej (1989-1996), protokoły Zebrań Delegatów Samorządu Załogi (1989-1996), zakładowa księga służb (1979), zarządzenia wewnętrzne (1994-1996), protokoły narad (1970-1972); postulaty i wnioski NSZZ "Solidarność" (1980-1981), plany inwestycyjne (1963-1967, 1970, 1977-1978, 1978, 1986-1989), plany techniczno-ekonomiczne (1980-1986), sprawozdania inwestycyjne (1963-1964, 1967-1972, 1974-1989), analizy z realizacji planu inwestycji (1965-1969, 1971-1974, 1976, 1978-1982, 1986-1989), projekty wynalazcze (1961-1996), sprawozdania statystyczne z: działalności (1975-1981), z zatrudnienia i funduszu płac (1974-1984), z produkcji (1974-1981), ze sprzedaży (1977-1979), analizy działalności SSR (1954-1994), analizy zatrudnienia i funduszu płac (1982-1985), analizy czasu pracy (1985-1990), bilanse (1970-1990), przegląd zatrudnienia (1977-1981), plany zatrudnienia (1983-1990), przepisy bhp i p.poż (1963-1986). III. AKCESJA nr 3358/2013; 1952-1956; sygn. II/1-II/2432; 2432 j.a. - akta osobowe byłych pracowników Stoczni zwolnionych w latach 1952-1956. IV. AKCESJA nr 3475/2014; 1957-1960; sygn. II/2433-II/4056; 1624 j.a. - akta osobowe byłych pracowników Stoczni zwolnionych w latach 1957-1960. V. AKCESJA nr 3588/2015; 1961-1963; sygn. II/4057-II/5543; 1487 j.a. - akta osobowe byłych pracowników Stoczni zwolnionych w latach 1961-1963

Dzieje twórcy:

Powstała 1.X.1952 r. jako Baza Remontowa "Gryfa". Od 1987 r. pod nazwą SSR "Gryfia", od 1.IV.1996 r. jako S.A. Wykonuje pełne remonty kapitalne, remonty średnie i dokowo-konserwatorskie wszelkich typów statków handlowych i kutrów rybackich, holowników portowych i różnych jednostek pomocniczych, prowadzi też budowy nowych jednostek. W latach 1957-1971 wybudowano 182 kutry typu "Storem" dla rybołówstwa polskiego jak i dla Indii, Kuwejtu, budowano także i inne kutry dla Danii, Wysp Owczych, Libii.

Daty skrajne:

1951-1996

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Baza Remontowa "Gryfa" w Szczecinie

Daty:

1951-1996, 1951-1996.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6497

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

25.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA
spis roboczy Tak w bazie IZA