Państwowe Teatry Dramatyczne w Szczecinie

Sygnatura
65/582/0
Daty skrajne
1945-1976
Liczba serii
25
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Teatr Mały 1945-1948; sygn. 1; 1 j.a. 1. Dokumentacja artystyczna 1945-1948; sygn. 1; 1 j.a. II. Teatr "Komedia Muzyczna" 1946-1947; sygn. 2; 1 j.a. 1. Dokumentacja artystyczna 1946-1947; sygn. 2; 1 j.a. III. Państwowy Teatr Polski 1949-1952sygn. 3-21; 19 j.a. 1. Rada Artystyczna 1951; sygn. 3; 1 j.a. 2. Protokoły narad 1951; sygn. 4; 1 j.a. 3. Kontrole 1951; sygn. 5; 1 j.a. 4. Plany wieloletnie 1949-1951; sygn. 6; 1 j.a. 5. Bilanse 1949-1952; sygn. 7-9; 3 j.a. 6. Dokumentacja artystyczna 1949-1951; sygn. 10-21; 12 j.a. IV. Państwowe Teatry Dramatyczne 1952-1976; sygn. 22 - 272; 251 j.a. 1. Organizacja 1967-1976; sygn. 22-27, 254-257; 10 j.a. 2. Rada Artystyczna 1952-1955; sygn. 28; 1 j.a. 3. Protokoły narad 1960-1975; sygn. 29-31; 3 j.a. 4. Kontrole 1954-1976; sygn. 32-33; 2 j.a. 5. Kroniki i wycinki prasowe 1952-1976; sygn. 34-57; 24 j.a. 6. Repertuar 1962-1976; sygn. 58-63; 6 j.a. 7. Informacje o działalności 1964-1976; sygn. 64-70; 258; 8 j.a. 8. Plany wieloletnie 1960-1976; sygn. 71-73; 3 j.a. 9. Plany roczne 1952-1974; sygn. 74-88; 15 j.a. 10. Sprawozdania, oceny, analizy 1962-1976; sygn. 89-94, 259-269; 17 j.a. 11. Bilanse i analizy ekonomiczne 1953-1976; sygn. 95-117, 270-272; 26 j.a. 12. Związki zawodowe 1952-1953; sygn. 118; 1 j.a. 13. Dokumentacja artystyczna 1952-1976; sygn. 119-253; 135 j.a. AKCESJA nr 3714/2015; 1947-1963; 601 j.a. - akta osobowe pracowników; sygn. II/1-II/601. AKCESJA nr 4070/2018; 1949-1967; 72 j.a. - akta osobowe pracowników; sygn. II/602-II/673.

Dzieje twórcy:

Początki życia teatralnego w Szczecinie to stworzony w sierpniu 1945 r. w pomieszczeniach willi przy al.. Wojska Polskiego 64 Teatr Grażyna. Był to teatr prywatny, który swoją działalność rozpoczął składanką estradową pt "Nasz Debiut". Jednocześnie rozpoczął działalność Teatr Mały, który 26.XII.1945 r. wystawił pierwszą premierę-sztukę "Grube ryby" Michała Bałuckiego w reżyserii Jana Czabanowskiego. Na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 1947 r. wszystkie teatry półzawodowe miały ulec likwidacji. Teatr Mały został zlikwidowany 5.V.1948 r. W okresie swego istnienia wystawił on 19 premier. Obok Teatru Małego w czerwcu 1946 r. utworzono w Szczecinie konkurencyjny zawodowy Teatr Polski pod dyrekcją Bronisława Skąpskiego. Jego siedziba znajdowała się przy ul. Swarożyca 5. Swoją działalność zainaugurował premierą komedii Aleksandra Fredry "Damy i Huzary" w reżyserii Bronisława Skąpskiego. W pół roku po utworzeniu Teatr Polski zmienił nazwę na Teatr "Komedia Muzyczna". Nazwa ta nie obowiązywała długo i po roku znów powrócono do nazwy Teatr Polski. W ciągu 2 lat istnienia teatr wystawił ok. 40 premier. Przestał on istnieć w końcu 1948 r. Na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dniem 1.I.1949 r. utworzono Państwowy Teatr Polski w Szczecinie. Był on podporządkowany Generalnej Dyrekcji Teatrów, Oper i Filharmonii w Warszawie. Swoją działalność rozpoczął od premiery sztuki Williama Shakespeare "Wiele Hałasu o nic" w reżyserii Zbigniewa Sawana-Nowakowskiego. Siedziba teatru nadal znajdowała się przy ul. Swarożyca 5. W 1950 r. w teatrze utworzono drugą stałą scenę Teatr Współczesny. Mieściła się ona w budynku Muzeum Pomorza Zachodniego przy Wałach Chrobrego. W 1952 r. powstały Państwowe Teatry Dramatayczne w skład których wchodziły dwie sceny stałe - Teatr Polski i Teatr Współczesny oraz jedna Scena Objazdowa. Na czele teatrów stał dyrektor, który kierował jego działalnością, kierownik artystyczny był odpowiedzialny za wystawiane sztuki teatralne. Organem doradczym i opiniującym była Rada Artystyczna. PTD podlegały Centralnemu Zarządowi Teatrów, Oper i Filharmonii oraz Wydziałom Kultury i Sztuki PWRN lub PMRN (ta podległość zmieniała się w różnych latach). W ciągu swego istnienia PTD przygotowały łącznie ok. 300 premier, zagrały ok. 14 tyś. przedstawień na scenach stałych oraz ok. 2 tyś. na scenie objazdowej. Z dniem 1.I. 1975 r. usamodzielnił się Teatr Współczesny, a pozostałe sceny zgodnie z decyzją z 2.XII.1975 r. Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Szczecinie utworzyły Teatr Polski, który rozpoczął działalność w połowie 1976 r.

Daty skrajne:

1945-1976

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Państwowy Teatr Polski w Szczecinie (1949-1952); Teatr Grażyna w Szczecinie; Teatr Komedia Muzyczna w Szczecinie (1947); Teatr Mały w Szczecinie (1945-1948); Teatr Polski w Szczecinie (1946-1948); Teatr Współczesny w Szczecinie (1950-1952)

Daty:

1945-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

945

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

272

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak