Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzózkach

Sygnatura
65/587/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne 1958-1959, 1965-1966; sygn. 1; 1 j.a. 2. Sesje GRN 1954-1958, 1960-1972; sygn. 2-16; 15 j.a. 3. Komisje GRN 1956, 1965, 1967, 1969-1972; sygn. 17; 1 j.a. 4. Posiedzenia Prezydium GRN 1955, 1960-1962, 1964-1972; sygn. 18-29; 12 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1955, 1963, 1965, 1967; sygn. 30; 1 j.a. 6. Plany gospodarcze 1965-1972; sygn. 31; 1 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1963-1968, 1970; sygn. 32; 1 j.a. 8. Kontrole zewnętrzne 1961, 1965-1971, sygn. 33-34; 2 j.a. 9. Budżet i jego wykonanie 1955-1971; sygn. 35-43; 9 j.a. – budżety na lata 1955-1957, 1960-1967, 1970-1971, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1964, 1967-1968, 1970. 10. Spis rolny 1961-1965, 1968-1971; sygn. 44-51; 8 j.a. 11. Narodowy Spis Powszechny 1970; sygn. 52; 1 j.a. 12. Znaki geodezyjne 1953; 1959; sygn. 53; 1 j.a. - zarządzenie w sprawie przekazania znaków geodezyjnych (z 1953 r.) i protokół ich przekaznia (z 1959 r.).

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzózkach powstało w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w prezydiach zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzózkach podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie. PGRN w Brzózkach istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

53

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

53

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA