Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kołbaskowie

Sygnatura
65/591/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sesje GRN 1954-1972; sygn. 1-11; 11 j.a. 2. Komisje GRN 1964-1967; sygn. 12; 1 j.a. 3. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 13-18; 6 j.a. 4. Zebrania wiejskie 1958-1963, 1967, 1969-1971; sygn. 19; 1 j.a. 5. Spotkania radnych z wyborcami 1960-1961; sygn. 20; 1 j.a. 6. Plany gospodarcze 1962-1963, 1965-1966, 1969; sygn. 21; 1 j.a. 7. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1957, 1959, 1968-1971; sygn. 22; 1 j.a. 8. Sprawozdania statystyczne 1958, 1960, 1968-1971; sygn. 23; 1 j.a. 9. Kontrole zewnętrzne 1960-1963, 1965-1971; sygn. 24-25; 2 j.a. 10. Budżet i jego wykonanie 1954-1958, 1960-1972; sygn. 26-43; 18 j.a. – budżety na lata 1954-1972, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1957-1959, 1961-1971. 11. Spis rolny 1957, 1964-1970; sygn. 44-46; 3 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kołbaskowie utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Kołabskowie podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie. Prezydium GRN w Kołabskowie istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

46

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA