Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tanowie

Sygnatura
65/592/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne 1959, 1965-1966; sygn. 1; 1 j.a. 2. Sesje GRN 1954-1972; sygn. 2-17; 16 j.a. 3. Komisje GRN 1959-1967; sygn. 18-22; 5 j.a. 4. Posiedzenia Prezydium GRN 1958-1972; sygn. 23-35; 13 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1964-1967, 1969-1970; sygn. 36-37; 2 j.a. 6. Spotkania radnych z wyborcami 1961, 1965-1969; sygn. 38; 1 j.a. 7. Plany gospodarcze 1961-1970; sygn. 39-41; 3 j.a. 8. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1965-1967, 1969; sygn. 42; 1 j.a. 9. Sprawozdania statystyczne 1965-1967, 1969-1972; sygn. 43; 1 j.a. 10. Kontrole zewnętrzne 1962-1971; sygn. 44-45; 2 j.a. 11. Budżet i jego wykonanie 1955-1967, 1971-1972; sygn. 46-52; 7 j.a. – budżet na lata 1955-1967, 1971-1972, sprawozdania z jego wykonania za 1971 r. 12. Spis rolny 1959-1960, 1968-1969; sygn. 53-54; 2 j.a. 13. Narodowy Spis Powszechny 1960; sygn. 55; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tanowie utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Tanowie podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie. Prezydium GRN w Tanowie istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

55

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

55

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA