Wojewódzki Pełnomocnik do Walki z Analfabetyzmem w Szczecinie

Sygnatura
65/594/0
Daty skrajne
1949-1952
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja, kancelaria i zarządzanie 1949-1952; sygn. 1-7; 7 j.a. - okólniki, zarządzenia i pisma normatywne władz zwierzchnich, sprawy organizacyjne biura. 2. Protokoły 1949-1952; sygn. 8-18; 11 j.a. - protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Społecznej do Walki z Analfabetyzmem, protokoły posiedzeń komisji powiatowych, protokoły komisyjnego stwierdzenia całkowitej likwidacji analfabetyzmu w poszczególnych powiatach. 3. Sprawozdania, informacje z działalności 1949-1951; sygn. 19-25; 7 j.a. - sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności, sprwozdania z kontroli kursów w poszczególnych powiatach. 4. Wykazy, absolwenci 1949-1951; sygn. 26-29; 4 j.a. - informacje dla prasy, zestawienia liczbowe analfabetów i półnalfabetów, wykazy uczestników kursów. 5. Sprawozdania finansowe; sygn. 30; 1 j.a. 6. Zdjęcia dot. likwidacji analfabetyzmu sygn. 31; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

7.IV.1949 r. została uchwalona ustawa o obowiązku uczenia się i nauczania analfabetów i półanalfabetów na terenie całego kraju. W związku z tą ustawą powołano specjalny organ - Główną Komisję do Walki z Analfabetyzmem, na czele której stał Pełnomocnik Rządu do Walki z Analfabetyzmem - Stefan Matuszewski. W maju 1949 r. na terenie całego kraju powołano wojewódzkich i powiatowych pełnomocników. Utworzono też społeczne organy zajmujące się likwidacją analfabetyzmu - wojewódzkie, powiatowe i gminne komisje społeczne do walki z analfabetyzmem, które działały przy urzędach administracji państwowej. Wojewódzka Komisja do Walki z Analfabetyzmem w Szczecinie powstała 12.V.1949 r. W jej skład wchodzili: wojewódzki pełnomocnik - Józef Pietrusiński (przewodniczący WRN), wojewoda szczeciński, kurator oświaty i naczelnik Wydziału KOSS. Do zadań pełnomocnika należało kierowanie i koordynowanie akcją walki z analfabetyzmem na terenie województwa. W pierwszej kolejności dokonano rejestracji analfabetów i półanalfabetów, a następnie rozpoczęto ich nauczanie na kursach. Łącznie zorganizowano 1745 kursów i zespołów nauczania początkowego, na których przeszkolono ok.. 19.000 osób. 15.II.1952 r. uchwalona została ustawa o zmianie form organizacji nauczania początkowego dorosłych, w wyniku której nastąpiła likwidacja pełnomocników i komisji.

Daty skrajne:

1949-1952

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

31

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA