Klub Związków i Stowarzyszeń Twórczych "13 Muz" w Szczecinie

Sygnatura
65/688/0
Daty skrajne
1958-1985
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Walne zebrania członków (1958-1962, 1966-1974), sprawozdania z działalności (1959-1964, 1965-1972), protokoły zebrań Zarządu Klubu (1960-1965), materiały z Ogólnopolskich Przeglądów Zawodowych Teatrów Małych Form (1966-1979), sprawozdania finansowe (1957-1984 ), działalność Teatru 13 Muz (1970-1978), sprawozdania o stanie zatrudnienia za lata 1959, 1971-1976, 1980-1984, akta osobowe. 2. Akta kat. B-50; 1972-1978; 2 j.a. - listy płac.

Dzieje twórcy:

Klub powstał w maju 1948 r. z dawnego Klubu Literacko-Artystycznego (nazwę tę nadał K.I.Gałczyński). Pierwszym prezesem był J.Andrzejewski. W latach 1948-1949 występowała niezwykła aktywność Klubu, prowadzono dyskusje polemiczne. W 1951 r. nastąpiło załamanie życia kulturalnego i na wniosek J. Andrzejewskiego nastąpiło rozwiązanie Klubu. W 1956 r. nastąpiło jego reaktywowanie, zaczęto organizować stałe ekspozycje plastyczne, wieczory muzyczno-wokalne, występy aktorów, wieczory literatury i poezji. W 1958 r. utworzono "Teatr Propozycji", który następnie przekształcono w "Teatr Małych Form". W 1963 r. utworzono drugi teatr "Teatr 13 Muz", który działał do 1979 r. W 1964 r. zapoczątkowano rocznicowy cykl imprez poświęconych poezji K. I. Gałczyńskiego (patron Klubu), z którego później powstał festiwal ogólnopolski - Ogólnopolski Przegląd Zawodowych Teatrów Małych Form. W 1985 r. Klub poddano likwidacji, ale w 1987 r. wznowił działalność, uzyskał osobowość prawnę i podlega Urzędowi Miejskiemu w Szczecinie.

Daty skrajne:

1958-1985

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1985.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

2.0

Ogółem metrów bieżących:

0.1

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1972-1978

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA

Uchwałą nr 41 KAOD z 25.08.2011 r. część akt kat. B przekwalifikowano do kat. A