Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Szczecinie

Sygnatura
65/690/0
Daty skrajne
1950-1991
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. AKCESJA nr 3918/2017 - 1950-1953; 417 j.a. - akta osobowe pracowników. 2. AKCESJA nr 3999/2017 - 1950-1991; 22 j.a. - regulaminy organizacyjne, zarządzenia, protokoły Rady Techniczno-Ekonomicznej, zakładowy plan kont, orzeczenia badani bilansu, rejestr wypadków, analizy ekonomiczne, kontrole, złota księga BPBM - zasłużonych pracowników, fotografie, wpisy na XXX lecie BPBM w Szczecinie.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1950-1991

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1991.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

439

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak

W wyniku przejęcia akt osobowych w 2017 r. zlikwidowano vacat - Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego - materiały kartograficzne włączono do zespołu nr 65/46 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Szczecinie