Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Zarząd Okręgowy w Szczecinie

Sygnatura
65/692/0
Daty skrajne
1945-1973
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 655/1981; 1945-1973; 147 j.a. - materiały z okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1949-1972), informacje z przebiegu kampanii spraw.- wyborczych w zakładowych organizacjach związkowych (1952-1954, 1966-1969, 1971-1973), historia ZO Zw. Zaw. Prac.Państw. I Społ. Na Pomorzu w latach 1945-1948, wykazy pracowników i aktywistów ZO (1952, 1954, 1959), protokoły narad przewodniczących rad zakładowych (1954), sprawozdania z działalności ZO (1953-1955.1962-1966), współpraca ze związakmi zawodowymi w ZSRR i NRD (1957-1958), udział Związku w akcji budowy szkół (1959), materiały dot. kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych (1954, 1958, 1961), sprawy organizacyjne ZO (1958-1973), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1951, 1954-1973), współpraca organizacji związkowych z radami narodowymi (1966-1973), biuletyny ZO (1972-1973), działalność komisji działających przy ZO (1958-1973), protokoły narad i konferencji (1972), wzory odciskowe pieczęci (1971-1973), plany pracy ZO (1957-1973), sprawozdania statystyczne z działalności ZO (za lata 1954, 1966-1972), działalność rad zakładowych (1954, 1957-1962, 1967-1973), kontrole społeczne (1964-1970), działalność zarządów oddziałów (1962-1967), konferencje sprawozdawczo-wybocze w oddziałach (1969-1972), protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych delegata związkowego (1966-1969), protokoły posiedzeń zarządów oddziałów (1971-1973), skargi i wnioski (1960-1962, 1969-1973), zbiorowy ukłąd pracy, działalność socjalno-bytowa (1955-1973), działalność kulturalno-oświatowa (1958-1973), sprawozdania finansowe Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (za lata 1959-1972), sprawozdania finanasowe rad zakładowych (za lata 1953-1972), budżety rad zakładowych (na lata 1961-1972), sprawozdanie finansowe delegatów związkowych (za 1971 r.), budżet delegatów związkowych (ma 1972 r.), działalność Technicznej Inspekcji Pracy (1960-1970), sprawy bhp (1967-1973). AKCESJA nr 3034/2011; 1952-1973; 7 j.a. - akta osobowe. Akta kat. B-50 - sprawy finansowe, listy płac.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1945-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1973, 1945-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

154

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

3.0

Ogółem metrów bieżących:

0.1

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1950-1970

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA, oddzielny inwentarz dla akt kat. B
spis roboczy Tak w bazie IZA, oddzielny inwentarz dla akt kat. B

Uchwałą nr 43 KAOD z 25.08.2011 r. część akt kat. B przekwalifikowano do kat. A