Związek Zawodowy Metalowców Zarząd Okręgowy w Szczecinie

Sygnatura
65/694/0
Daty skrajne
1945-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 657/1981; 1945-1975; 113 j.a. - materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (1966-1972), sprawozdania, oceny i informacje ZO (1959-1973),informacje z przebiegu konferencji spraw.- wyborczych w organizacjach związkowych (1960-1968, 1972), protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium ZO (1960-1973), plany pracy ZO (1960-1970), sprawozdania statystyczne z działalności ZO (za lata 1960-1973), działalność komisji działających przy ZO (1960-1973), informacja ZO w sprawie kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych (1961), współpraca zagraniczna (1961-1962), działalność szkoleniowa (1960-1962, 1967-1973), protokoły narad i posiedzeń (1960-1962), działalność rad zakładowych (za lata 1960-1962, 1965, 1968-1973), ocena kadry ZO (1963), materiały do kroniki działalności związku w latach 1945-1965, referaty i przemówienia okolicznościowe (1968-1969), sprawy grupy związkowej przy ZO (1967-1972), wynalazaczość pracownicza (1967-1971), protokoły narad z przewodniczącymi rad zakładowych (1969-1972), współzawodnictwo pracy i czyny społeczne (1969-1971), działalność kulturalno-oświatowa (1964-1973), wnioski i postulaty pracowników (1970), protokoły KSR (1970-1972), materiały z kontroli ZO (1969-1973), działalność Komisji Rozjemczej (1960-1963), sprawy bhp (1960-1962, 1970-1971), wypadki przy pracy (1966-1971), działalność inspektora pracy (1962-1965), działalność socjalno-bytowa (1971-1973), sprawozdania finansowe rad zakładowych (za lata 1962-1972), sprawozdania finansowe Prac. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (za lata 1960-1973), preliminarze budżetowe klubów sportowych (na lata 1962-1964, 1966-1971), działalność Komisji Rewizyjnej (1962-1973), sprawozdania finansowe ZO (za lata 1966-1968, 1971), program działania Zw. Zaw. Metalowców na lata 1970-1973, budżet ZO (na lata 1971, 1973)., sprawozdania z działalności ZO (za lata 1969-1972).

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1945-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

113

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA