Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w Szczecinie

Sygnatura
65/936/0
Daty skrajne
1949-1989
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1949, 1953, 1955-1956, 1959, 1961-1966, 1968, 1971, 1974, 1976-1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986; 36 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949, 1955-1957, 1961-1962, 1970-1986; 16 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1950, 1952-1957, 1961-1962, 1966, 1969-1986; 41 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1965-1980; 4 j.a. - materiały z kontroli przeprowadzanych KZ PZPR. 5. Komisje problemowe 1966-1967, 1986; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Zakładowej 6. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1965, 1979, 1983, 1987, 1989; 4 j.a. - sprawozdania dotyczące członków i kandydatów partii. 7. Informacje 1949-1951, 1959, 1969-1985, 1989; 8 j.a. - spisy członków, plany pracy, referaty wygłaszane przez członków partii, broszury i wydawnictwa ulotne.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. W poszczególnych zakładach POP lub OOP mogły dzielić się na grupy partyjne. Każdy członek partii, a także kandydat, należał do organizacji partyjnej. Stocznia w Szczecinie powstała w czerwcu 1948 r. Do czerwca 1950 r. funkcjonowała ona w ramach przedsiębiorstwa pn Zjednoczone Stocznie Polskie Przedsiębiorstwo Państwowe w Gdańsku Oddział w Szczecinie. Samodzielnym przedsiębiorstwem stała się na podstawie zarządzenia ministra żeglugi z dnia 20.02.1950 r. Komitet Zakładowy PZPR w Stoczni zaczął funkcjonować w końcu 1949 r. Instancja zakończyła swoją działalność na podstawie uchwały o samorozwiązaniu się PZPR podjętej na XI Zjeździe PZPR w dniach 27-30.01.1990 r.

Daty skrajne:

1949-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1989.

Nazwa dawna:

Komitet Zakładowy PZPR Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

111

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

111

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.