Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf" w Szczecinie

Sygnatura
65/939/0
Daty skrajne
1958-1990
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1958, 1960, 1962, 1964, 1966-1972, 1974-1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1987; 23 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1962-1990; 17 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1958-1989; 36 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1962-1970, 1972, 1974, 1979, 1983; 6 j.a. - protokoły i materiały z kontroli przeprowadzanych w Komitecie Zakładowym. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1958-1973, 1975-1985; 6 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii. 6. Informacje i oceny 1969-1971, 1979, 1985; 3 j.a. - informacja o przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w KZ PZPR, materiały z narad partyjno-gospodarczych dotyczących wprowadzanych w przedsiębiorstwie reform.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. W poszczególnych zakładach POP lub OOP mogły dzielić się na grupy partyjne. Każdy członek partii, a także kandydat, należał do organizacji partyjnej. Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf" w Szczecinie powstało 01.05.1957 r. Komitet Zakładowy PZPR rozpoczął działalność w końcu 1957 r. lub na początku 1958. Instancja zakończyła swoją działalność na podstawie uchwały o samorozwiązaniu się PZPR podjętej na XI Zjeździe PZPR w dniach 27-30.01.1990 r.

Daty skrajne:

1958-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1990.

Nazwa dawna:

Komitet Zakładowy PZPR Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf" w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

91

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

91

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu