Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra" w Świnoujściu

Sygnatura
65/944/0
Daty skrajne
1952-1989
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1952, 1954-1956, 1962, 1964, 1966, 1968, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1986, 1989; 20 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1952-1958, 1963-1971, 1973-1989; 12 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1954-1955, 1959-1971, 1973-1989; 27 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1964, 1966-1968; 2 j.a. - materiały z kontroli KZ PZPR. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1966-1968, 1970-1975, 1977-1989; 7 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii, stanie liczebnym partii, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazywanych do archiwum zakładowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. W poszczególnych zakładach POP lub OOP mogły dzielić się na grupy partyjne. Każdy członek partii, a także kandydat, należał do organizacji partyjnej. W 1948 r. w Świniujściu rozpoczęto budowę Bazy Rybackiej. Na podstawie zarządzenia ministra żeglugi 01.01.1952 r. Baza Rybacka została przekształcona w samodzielne przedsiebiorstwo pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Rybackich "Odra". W późniejszym okresie zostało one przekształcone w Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra". Komitet Zakładowy PZPR zaczął działać w przedsiębiorstwie od chwili powstania przedsiębiorstwa tj. od 1952 r. Instancja zakończyła swoją działalność na podstawie uchwały o samorozwiązaniu się PZPR podjętej na XI Zjeździe PZPR w dniach 27-30.01.1990 r.

Daty skrajne:

1952-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1989.

Nazwa dawna:

Komitet Zakładowy PZPR Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra" w Świnoujściu

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

68

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

68

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.