Komitet Branżowy Gospodarki Komunalnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie

Sygnatura
65/945/0
Daty skrajne
1964-1970
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1964, 1966, 1968-1970; 6 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1964-1970; 7 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1964-1970; 8 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1964-1966, 1968-1970; 7 j.a. - protokoły, informacje oraz sprawozdania Komisji. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1964-1970; 1 j.a. - sprawozdanie o członkach i kandydatach partii.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. Oprócz więzi produkcyjnych i terytorialnych statut PZPR przewidywał także tworzenie więzi branżowych. Występowała ona w postaci łączenia kilku mniejszych organizacji partyjnych w pokrewnych przedsiębiorstwach lub instytucjach w jedną branżową organizację partyjną. Ta forma komitetu miała za zadanie przeciwdziałanie rozdrobnieniu organizacyjnemu poprzez łączenie małych i słabych POP w silniejsze organizacje. Komitet Branżowy PZPR w gospodarce komunalnej w Szczecinie zaczął funkcjonować w 1964 r. Uległ likwidacji w 1970 r. wraz z przywróceniem do życia komitetów dzielnicowych PZPR w Szczecinie.

Daty skrajne:

1964-1970

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1964-1970.

Nazwa dawna:

Komitet Branżowy PZPR Gospodarki Komunalnej w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.