Komitet Środowiskowy Handlu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie

Sygnatura
65/946/0
Daty skrajne
1964-1976
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1964, 1966, 1968-1970, 1972, 1974; 8 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1964-1976; 13 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1964-1975; 12 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1964-1975; 3 j.a. - informacje i protokoły z kontroli działalności POP, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 5. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1968-1969, 1972, 1974; 4 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. Oprócz więzi produkcyjnych i terytorialnych statut PZPR przewidywał także tworzenie więzi branżowych. Występowała ona w postaci łączenia kilku mniejszych organizacji partyjnych w pokrewnych przedsiębiorstwach lub instytucjach w jedną branżową organizację partyjną. Statut sankcjonował także (od 1968 r.) istnienie komitetów środowiskowych, które tworzono za zgodą komitetu wojewódzkiego PZPR dla koordynacji pracy POP działających w przedsiębiorstwach i instytucjach o jednorodnym charakterze np. oświacie, służbie zdrowie, handlu itp. Komitet środowiskowy był wybierany na zebraniu ogólnym lub konferencji delegatów wszystkich należących do niego organizacji podstawowych. Wystepowały one rzadko i wyłącznie w miastach. Komitet Środowiskowy PZPR w handlu w Szczecinie zaczął funkcjonować w 1964 r. Nie wiadomo do kiedy istniał. Ostatnie zachowane dokumenty pochodzą z 1976 r.

Daty skrajne:

1964-1976

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1964-1976.

Nazwa dawna:

Komitet Branżowy PZPR Handlu w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

40

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastapiła zmiana nazwy zespołu