Komitet Środowiskowy Oświaty Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie

Sygnatura
65/947/0
Daty skrajne
1965-1989
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1977, 1979, 1982, 1985; 11 j.a. 2. Posiedzenia plenrane 1967-1970, 1972-1989; 16 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1966-1981, 1983-1989; 19 j.a. 4. Komisja Rewizyjna 1965-1981; 8 j.a. - protokoły z kontroli POP. 5. Komisja Kontroli Partyjnej 1981-1983; 2 j.a. - protokoły posiedzeń, sprawozdania, rejestry spraw, akta spraw Komisji. 6. Komisje i zespoły problemowe 1976-1981; 4 j.a. - materiały dotyczące działalności Zespołu ds Działaczy Ruchu Robotniczego oraz Komisji ds pracy ideowo-wychowawczej. 7. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1965; 1 j.a. - sprawozdania o członkach i kandydatach partii. 8. Informacje 1972-1981; 5 j.a. - skargi kierowane do Komitetu, wnioski i postulaty POP, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum zakładowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. Oprócz więzi produkcyjnych i terytorialnych statut PZPR przewidywał także tworzenie więzi branżowych. Występowała ona w postaci łączenia kilku mniejszych organizacji partyjnych w pokrewnych przedsiębiorstwach lub instytucjach w jedną branżową organizację partyjną. Statut sankcjonował także (od 1968 r.) istnienie komitetów środowiskowych, które tworzono za zgodą komitetu wojewódzkiego PZPR dla koordynacji pracy POP działających w przedsiębiorstwach i instytucjach o jednorodnym charakterze np. oświacie, służbie zdrowie, handlu itp. Komitet środowiskowy był wybierany na zebraniu ogólnym lub konferencji delegatów wszystkich należących do niego organizacji podstawowych. Wystepowały one rzadko i wyłącznie w miastach. Komitet Środowiskowy PZPR w oświacie w Szczecinie zaczął funkcjonować w 1965 r. Zlikwidowany został na przełomie lat 1989/1990 w związku z samorozwiązaniem się PZPR.

Daty skrajne:

1965-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1965-1989.

Nazwa dawna:

Komitet Środowiskowy PZPR Oświata Szczecin

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

66

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

66

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu