Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Sygnatura
65/950/0
Daty skrajne
1949-1986
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1949, 1951-1959, 1968-1970, 1972-1974, 1977, 1981-1982; 13 j.a. 2. Posiedzenia Komitetu Zakładowego/Podstawowej Organizacji Partyjnej 1949-1950, 1953-1958, 1968-1972, 1974-1986; 17 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1950, 1953-1960, 1984-1986; 6 j.a. 4. Sprawozdania i ankiety statystyczne 1977-1979; 2 j.a. - ankiety statystyczne i sprawozdania o członkach i kandydatach partii. 5. Informacje i oceny 1949-1950, 1966, 1979, 1982-1983; 5 j.a. - plany pracy, informacje i oceny działalności KZ PZPR, protokół z narady kierowniczego aktywu politycznego i gospodarczego, wykazy członków kół PZPR.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. Urząd Wojewódzki Szczeciński powstał w 1945 r. W 1950 r. został zlikwidowany i utworzono Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. W 1973 r. w wyniku kolejnej reformy administracji zlikwidowano PWRN, a utworzono Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Podstawowa Organizacja Partyjna w Urzędzie powstała w 1949 r. W 1957 r. została ona przekształcona w Komitet Zakładowy. Instancja zakończyła swoją działalność na podstawie uchwały o samorozwiązaniu się PZPR podjętej na XI Zjeździe PZPR w dniach 27-30.01.1990 r.

Daty skrajne:

1949-1986

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1986.

Nazwa dawna:

Komitet Zakładowy PZPR Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

43

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu