Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie

Sygnatura
65/951/0
Daty skrajne
1949-1970
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1949-1953, 1958, 1968; 3 j.a. 2. Protokoły zebrań Komitetu Zakładowego/Podstawowej Organizacji Partyjnej 1954-1955, 1957, 1968-1969; 2 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949-1953, 1955, 1957; 2 j.a. 4. Informacje i oceny 1949-1950, 1968, 1970; 3 j.a. - sprawozdania z działalności, wykazy imienne członków partii, protokoły narad partyjno-służbowych.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. Zarząd Miejski w Szczecinie powstał w 1945 r. W 1950 r. został zlikwidowany i utworzono Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie. W 1973 r. w wyniku kolejnej reformy administracji zlikwidowano PMRN, a utworzono Urząd Miejski w Szczecinie. Podstawowa Organizacja Partyjna w Urzędzie powstała w 1949 r. Później została ona przekształcona w Komitet Zakładowy. Akta zachowały się tylko do roku 1970. Instancja zakończyła swoją działalność na podstawie uchwały o samorozwiązaniu się PZPR podjętej na XI Zjeździe PZPR w dniach 27-30.01.1990 r.

Daty skrajne:

1949-1970

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1970.

Nazwa dawna:

Komitet Zakładowy PZPR Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Deczyją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.