Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Włókien Chemicznych "Chemitex-Wiskord" w Szczecinie

Sygnatura
65/952/0
Daty skrajne
1949-1989
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1949-1956, 1958-1963; 4 j.a. 2. Posiedzenia Komitetu Zakładowego/Podstawowej Organizacji Partyjnej 1949-1952, 1954-1956, 1958-1964, 1977; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1949, 1951-1959, 1961, 1963; 3 j.a. 4. Informacje i oceny 1948-1950, 1955, 1974-1980, 1989; 5 j.a. - sprawozdania Komitetu Fabrycznego, referaty i uchwały II Konferencji Partyjno-Ekonomicznej, plany pracy, sprawozdania z działalności Komitetu Zakładowego. 5. Ewidencja członków 1950, 1989; 3 j.a.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. Późniejsze Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Wiskord" w Szczecinie powstały w 1948 r. W 1949 r. przedsiębiorstwo otrzymało nazwę Szczecińskie Zakłady Włókien Sztucznych Wiskord. Zmieniono ją w 1971 r. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR zaczęła funkcjonować w przedsiębiorstwie w 1949 r. Później przekształcono ją w Komitet Zakładowy, który działał nieprzerwanie do końca istnienia PZPR. Instancja zakończyła swoją działalność na podstawie uchwały o samorozwiązaniu się PZPR podjętej na XI Zjeździe PZPR w dniach 27-30.01.1990 r.

Daty skrajne:

1949-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1989.

Nazwa dawna:

Komitet Zakładowy PZPR Zakłady Włókien Sztucznych "Chemitex-Wiskord" w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.